Upphovsman: 
Syriska regeringen

Får skulden. Bashar al-Assad är president över ett krigshärjat Syrien.