Upphovsman: 
MSB

Ankomstcentral vid Posthusplatsen i Malmö.