Upphovsman: 
SCB

Påbörjade lägenheter i nybyggnad, 2007–2017