Upphovsman: 
LFV

Aftonbladet publicerar ett militärt telegram till flygtrafiken.