Upphovsman: 
Polisen/Uppsala

Det var på Vretgränd i Uppsala som afrikanen (infälld) vådltog sitt offer.