Upphovsman: 
Per Pettersson

Peter Eriksson (MP) bekräftar att det finns en "hotline" till Facebook.