Upphovsman: 
JäMy

Jämställdhetsmyndigheten tågar i prideparaden.