Upphovsman: 
UoW/Mark Garlick

Konstnärlig tolkning av planetfragmentet.