Upphovsman: 
Polisen

Polisen söker uppgifter om den här bilen, som tros tillhöra gärningsmännen.