Upphovsman: 
Uppsala universitet

Björn Olsen är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.