Upphovsman: 
Illustration: ESA

Så här skulle en framtida månbas kunna se ut.