Upphovsman: 
Warner

Elmer Fudd i en av de klassiska Looney Tunes-filmerna.