Upphovsman: 
Twitter

Tobias Hübinette under torsdagens undervisning i den nya kursen "Feministisk postkolonialism och kritiska rasstudier".