Upphovsman: 
Polisens förundersökningsprotokoll

Målsägarens jacka.