Upphovsman: 
Polisens förundersökningsprotokoll

(Kroppen blurrad av oss.)