Upphovsman: 
Acta Konserveringscentrum AB

En av halsringar rengörs av konservatorn.