Upphovsman: 
FT BILD/Segulah

Gabriel Urwitz (till höger) har finansierat vänsterextremism och kämpat mot "rasism" under många år.