Upphovsman: 
Riksdagen/Faksimil

Jonny Cato Hansson och Mikael Larsson.