Upphovsman: 
AstraZeneca

SVÅRT: B-celler som påverkats av Astra Zenecas vaccin frigör antikroppar som ska angripa virusceller. Men nu pekar en ny studie på att befintliga vaccin inte fungerar när viruset muterar.