Upphovsman: 
Försvarsmakten

En svensk Black Hawk, i Sverige benämnd Helikopter 16.