Fransk höger på europeisk frammarsch

Publicerad 27 juni 2013 kl 23.13

Kulturnyheter.Med organisationer som Bloc Identitaire och Génération Identitaire växer Frankrikes nationalistiska höger även utanför parlamenten. På lördag gästas Stockholm av Philippe Vardon, ideolog och frontfigur inom denna så kallade identitära rörelse, när han föreläser på evenemanget "Identitär idé". Tobias från ledarbloggen och Tobbes Medieblogg har träffat en av arrangörerna, Daniel Friberg, för att lära sig mer om ett högerfenomen som vinner mark i Europa.

Gilla artikeln på Facebook

På det egna nätuppslagsverket Metapedia beskriver sig den identitära rörelsen som en idéströmning som framhåller människans etniska och kulturella identitet som någonting viktigt som är värt att bevara och utveckla. Med detta följer en radikal kritik av den västeuropeiska samtiden - och invandringen.

Ifråga om nationalstaten säger sig identitärerna förespråka en pragmatisk hållning, där man framhåller nationalstaten som en av flera historiska former för folkgrupper att organisera sig. På sitt eget nätuppslagsverk skriver man:

"Flera teoretiker kopplade till identitarismen, såsom Guillaume Faye, har förespråkat en federativ, imperieliknande europeisk struktur, där hundratals lokala kommuniteter med hög grad av självbestämmande, underställs en 'Eurasisk' federation ämnad att försvara Europa och hävda hennes internationella intressen utåt.

På grund av motståndet mot massiv invandring från tredje världen har identitarismen kritiserats för att vara rasistisk. Inom den franska rörelsen har man emellertid alltid tagit avstånd från nazismen, vilket väckt missnöje och motstånd inom landets mer radikala nationalist­grupperingar.

I Frankrike grundades 2006 "Bloc identitaire", vilket 2012 följdes av "Génération identitaire", som är en identitär ungdomsrörelse. Båda rörelserna har utmärkt sig genom spektakulära aktioner, men Bloc identitaire deltar även i de politiska valen.

Génération Identitaires presentationsfilm fick stort genomslag i sociala medier under våren.

Daniel Friberg är verksam vid organisationen Motpol som representerar den identitära rörelsen i Sverige. Motpol kallar sig en tankesmedja och driver en rad webbprojekt kopplade till identitarismen, samt står som arrangör för evenemanget Identitär idé i Stockholm på lördag. Förutom Philippe Vardon kommer bland annat den konservative amerikanske samhällsvetaren Paul Gottfried och den tyske publicisten Manuel Ochsenreiter att hålla föreläsningar under Identitär idé.

Hur ser du på Bloc identitaire och Génération Identitaire?

- Bloc Identitaires grundare tillika den franska identitära rörelsen chefsideolog, Philippe Vardon, är inbjuden som en av huvudtalarna på årets "Identitär Idé". Mot bakgrund av det, och mitt fleråriga engagemang för att sprida den nya högerns och den identitära rörelsens idéer, ser jag förstås positivt på såväl Bloc Identitaire som Génération Identitaire. Det är tydligt att i synnerhet den sistnämnda, i egenskap av ungdomsrörelse och med sin välfungerande PR-strategi, har enorm tillväxtpotential. Det är därför inte förvånande att det under relativt kort tid startats upp systerorganisationer till Génération Identitaire i Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Portugal samt flera östeuropeiska länder. I Tyskland och Österrike har de dessutom haft en närmast explosiv medlemstillväxt.

Jag vet ju att Front National inte är helt positiva, då man menar att de förespråkar ett regionernas Europa. FN motsatte sig regional status för Alsace, då man menade att det var ett sätt att splittra Frankrike till förmån för regionernas Europa. Marine Le Pen nämnde då Bloc Identitaire som anhängare till "region"-sidan. Kommentar?

- Det är svårt för mig som svensk att ta ställning i den här specifika frågan, eftersom jag inte är tillräckligt insatt i Frankrikes och Alsaces komplicerade historia. Däremot vill jag understryka att den identitära åskådningen inte har några ideologiska invändningar mot nationalstaten. Däremot menar man att identiteten har såväl nationella som regionala aspekter, som inte utesluter utan samverkar med varandra. T ex är det naturligt att betrakta sig som europé, svensk, västgöte och göteborgare, och vilja värna både Europa, Sverige och sitt lokalsamhälle, utan det finns några motsättningar däremellan.

Varför 'identitär' istället för nationalistisk? Vad är de huvudsakliga skillnaderna?

– Detta är en vanlig och fullt berättigad fråga. I korthet kan man säga att den identitära ideologin har sina rötter i, och hämtar sin ideologiska inspiration från, den europeiska nya högern, dvs. i huvudsak den franska tankesmedjan GRECE och de europeiska teoretiker och organisationer som är knutna till dem.

– Det är även viktigt att understryka att identitarismen, till skillnad från många moderna nationella ideologier, inte har någon relation till den historiska nationalsocialismen eller fascismen. Den nya högern är en av de ledande intellektuella rörelserna vad gäller att förstå den moderna världens kris och erbjuda hållbara alternativ. Därför är det naturligt att hämta vår ideologiska näring från dessa tänkare snarare än att försöka efterhärma och kopiera tankegods från ideologier som varit utdöda i mer än ett halvsekel.

– Den identitära strömningen kan ses som en popularisering av den nya högerns ideologiska fundament, och är enligt mig den mest lovande oppositionella kraften i det samtida Europa. Inte minst då de kombinerar ideologisk och intellektuell skärpa med en förståelse för områden som marknadsföring och PR, vilket illustreras av det flertal aktioner av Bloc Identitaire och Génération Identitaire som snabbt blivit världsnyheter – exempelvis moskéockupationen i Poitiers.

– Skillnaden mellan "identitär" och "nationell" ligger alltså huvudsakligen i dess ideologiska rötter snarare än i skiljaktigheter vad gäller dagspolitiska sakfrågor – där det tvärtom finns flera gemensamma beröringspunkter, inte minst i synen på massinvandring och försvaret av den europeiska civilisationen.

– Avslutningsvis vill jag passa på att dementera ett par populära myter om identitärer (märkligt nog vanligast förekommande i just Sverige) – nämligen att man skulle förespråka någon sorts "kulturnationalistisk" och en "pro-israelisk" linje. Detta är felaktigt. Den identitära åskådningen är centrerad kring etnicitet snarare än kultur och understryker den självklara kopplingen mellan kultur och biologi. Vad gäller Israel och Mellanösternkonflikten är den identitära positionen i korthet att konflikten mellan israeler och palestinier inte angår oss. Vårt fokus är att värna våra egna folks intressen, inte att utkämpa andra folkslags strider. I synnerhet inte folk som inte har någon intressegemenskap med oss och därtill bryr sig föga om Europas överlevnad. Samarbete förutsätter reciprocitet och gemensamma intressen – förutsättningar som saknas i det här fallet. Såväl de franska som de tyska identitärerna har publicerat flera texter som förtydligar och förklarar denna hållning i Mellanösternfrågan.

TOBIAS SVENSSON
Tobias bloggar på Tobbes Medieblogg


Familjen som flydde Sverige

Sverige tvångsplacerade henne hos arabisk bidragsfamilj. Då "kidnappade" pappan sina egna döttrar och flydde landet – nu talar hon ut i utländsk media.0 Plus

Befolkningsbytet

Nytt rekord i utvandring. Siffror visar: Så flyr vi när tredje världen flyttar in.0 Plus

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.