Fria Tider avslöjar
Yilmaz Kerimo (s), Metin Ataseven (m), Edip Noyan (m) och Robert Halef (kd) pekas av polisen ut som klankriminella politiker i en hemlig rapport.

Fria Tider avslöjar: Här är de klankriminella riksdagsmän som pekas ut av polisen

Publicerad 24 september 2020 kl 13.27

Politik. Fria Tider kan idag som första media i Sverige publicera namn och bild på samtliga riksdagsledamöter som i en hemlig rapport från polisen pekas ut såsom knutna till kriminella klaner. Två av dem är moderater, en är kristdemokrat och en är socialdemokrat.

Gilla artikeln på Facebook

HELA LISTAN: Här är alla kriminella klaner i Sverige

Den hemliga rapporten "Släktbaserade kriminella nätverk i Sverige" togs fram i januari i år av Nationella operativa avdelningen, Noa, en särskild underrättelseenhet inom polismyndigheten. I början av september avslöjade biträdande rikspolischef Mats Löfving att det finns ett 40-tal kriminella klaner i Sverige med den då okända rapporten som källa.

– De strävar efter att bygga upp ett parallellt samhälle med ett parallellt rättssystem där lojaliteten och makten ligger hos familjen istället för hos staten, förklarade Noa-chefen Linda H Staaf för SVT apropå de kriminella klanerna.

– Ur ett systemhotande perspektiv är det mycket, mycket allvarligt.

Hemliga rapporten: Invandrarpoliser jobbar för kriminella klanerna

Sedan dess har delar av den 33 sidor långa rapporten om klanerna läckt till flera medier, men Fria Tider har nu tagit del av hela den hemligstämplade rapporten. Av vad Fria Tider erfar är vi det enda nyhetsmedium som har tillgång till den i dess helhet.

Från Mellanöstern
Samtliga klaner som nämns i polisrapporten utgörs av släktnätverk med ursprung i Mellanöstern. Polisen konstaterar att det finns fler kriminella klaner i Sverige än de med Mellanösternbakgrund, exempelvis somaliska klaner som bland annat stöder den islamistiska terrorgruppen al-Shabaab. De skriver att "det har dock inte varit möjligt att titta närmare på dem inom ramen för rapporten".

Vidare konstateras i rapporten att "klansamhällen är vanligt förekommande" i Mellanöstern och att "genom sin kriminella verksamhet erhåller nätverken ekonomisk vinning. Hot, våld, utpressning, narkotika- och vapenhandel samt penningtvätt är genomgående drag bland de släktbaserade kriminella nätverken, men de enskilda nätverken ägnar sig även åt annan brottslighet."

I rapporten pekas ett 20-tal städer och orter i Sverige ut där de klankriminella är verksamma. Dessutom namnges 121 klankriminella invandrare med fullständigt namn och personnummer. De 121 namngivna är endast ett urval av de klankriminella i Sverige, men de har tagits med i rapporten då de antingen bedöms ha en "äldste"-roll i klanerna alternativt är "tongivande" eller "särskilt brottsaktiva" aktörer.

Klankriminella riksdagsledamöter
Enligt polisen har de kriminella klanerna två mål: "ekonomisk vinning och inflytande över lokalsamhället". Men vissa av klanerna nöjer sig inte med makt på lokal nivå i de invandrartäta så kallat utsatta områden där de främst är verksamma. De har även medlemmar som engagerar sig politiskt, både på kommunal nivå och riksnivå. Vissa klankriminella har till och med lyckats ta sig in i riksdagen.

Enligt polisen var den förste klankriminelle politikern som tog sig in i riksdagen Yilmaz Kerimo. Officiellt representerade han Socialdemokraterna i Sveriges lagstiftande församling mellan 1998 och 2017. Inofficiellt var han emellertid en representant för det så kallade Södertäljenätverket, en kriminell klan med bas i Södertälje, som utgörs av syrianer (ej att förväxla med syrier). Den syrianska klanen består främst av invandrare från Turkiet.

2010 fick Kerimo sällskap av ytterligare tre representanter från den kriminella klanen. Två av dem var Massut "Metin" Ataseven och Edip Noyan, som båda var riksdagsledamöter för Moderaterna 2010 till 2014. Den tredje var Robert Halef som sedan 2010 är riksdagsledamot för Kristdemokraterna och fortfarande sitter i riksdagen för partiet. Halef har tidigare pekats ut som klankriminell i en artikel i Expressen.

Enligt polisens rapport har Södertäljenätverket "ojämförligt störst inflytande på det politiska livet på såväl kommunal som på nationell nivå". De har "möjliggörare och infiltratörer inom kommunal och statlig förvaltning. Polisens bedömning är att tongivande kriminella aktörer inom Södertäljenätverket har en god förmåga att knyta, för den kriminella verksamheten, strategiskt viktiga kontakter på tjänstemannanivå inom Södertälje kommun och inom myndigheter", fortsätter rapporten.

Förutom i riksdagen har Södertäljenätverket representanter i Södertäljes kommunfullmäktige. De har infiltrerat kommunen med tjänstemän som hjälper klanen med exempelvis bygglov och klanmedlemmar jobbar på såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen för att se till att klanen kommer över bidragspengar.

Inte bara syrianer
Även om syrianerna pekas ut som en av de mer problematiska invandrargrupperna när det gäller klankriminalitet, så är de långt ifrån de enda som organiserar sig i sådana klaner. En annan problematisk invandrargrupp som pekas ut av polisen är så kallade mardelliaraber, som ibland även kallas för mhallami, mardinli eller mhalmiter.

Mardelliaraber är en arabisk-muslimsk folkgrupp som ursprungligen kommer från Turkiet. Under turkiska frihetskriget för hundra år sedan flydde många mardelliaraber till Libanon, och under inbördeskriget i Libanon på 1980-talet kom många av dem till Europa. Av det 40-tal kriminella klaner som polisrapporten identifierar utgörs hälften av muslimska mardelliaraber.

Familjen Ali Khan, en klan som främst är verksam i Göteborgsområdet, utgörs av mardelliaraber. Till skillnad från syrianerna i Södertäljenätverket har araberna i Ali Khan-klanen betydligt svårare för att infiltrera kommunen eller myndigheterna "eftersom medlemmarna saknar högre utbildning", konstaterar polisen. Istället förlitar sig klanen på våld, hot och trakasserier, ofta mot myndigheter och tjänstemän, för att få igenom sin vilja. Vid behov kallar de in klanmedlemmar från Tyskland och Nederländerna.

En fjärdedel av klanerna, tio stycken, kan istället kopplas till invandare från Palestina. Det finns även kriminella klaner i Sverige som bildats av invandrare från Libanon, Irak och Afghanistan, konstaterar polisen i sin hemliga rapport.

GRÄVGRUPPEN

HELA LISTAN: Här är alla kriminella klaner i Sverige


Tusentals protesterade på Facebook. Men utpekade mannen får jobba kvar inom staten – trots bildbevis.0 Plus

Afghanerna våldtog flickor. Ett av offren försökte ta sitt liv efter övergreppen – men våldtäktsmännen får milda straff.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Fler är rädda för Google än för näthat

Fyra av tio känner "stor oro" för nätjättarna. Men bara en av tio känner samma oro för så kallat näthat, visar rapport.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.