De sex kraniedelarna från Skattungbyn har bedömts komma från en äldre vuxen individ.

Fynd i Dalarna "en sensation"

Publicerad 10 januari 2021 kl 08.22

Vetenskap. För första gången har människoben från stenåldern hittats i Dalarna. Det rör sig om 9.000 år gamla mänskliga kraniedelar påträffade i Skattungbyn. Dalarnas museum kallar fyndet för en sensation.

Gilla artikeln på Facebook

Under våren 2020 genomförde arkeologer från Dalarnas museum insatser i samband med markarbeten i Skattungbyn. I området finns kända stenåldersboplatser och fångstgropar. Tidigare undersökningar har visat att flera av dem härrör från tiden efter den senaste istiden, då de första människorna bosatte sig i den här delen av landet för omkring 10.000 år sedan.

Arkeologerna hittade bland annat en tidigare okänd järnframställningsplats i ledningsschaktet och bland slaggen fanns även något så ovanligt som brända människoben. Järnframställningsplatsen är sannolikt från vikingatid och omkring 1.000 år gammal och relativt vanliga i Dalarna, men varför fanns det människoben där?

– Svaret skulle vi få efter att vi daterade benen, de visade sig nämligen vara 9.000 år gamla. Det verkar som att de människor som en gång har framställt järn här har skottat sönder en grav från stenåldern, säger Joakim Wehlin, arkeolog på Dalarnas museum, i ett pressmeddelande.

Gravar eller människoben från stenåldern är något som aldrig tidigare påträffats i Dalarna. I de sura moränjordar som till stor del präglar Dalarna bryts obrända ben ned relativt snabbt. Anledningen till att benen påträffats bevarade i Skattungbyn är att de är brända. Under äldre stenåldern var det dock ovanligt att man brände sina döda och det finns endast ett tjugotal exempel i hela övriga Skandinavien.

– Att hitta ben av denna ålder är en sensation i Dalarna. Det är faktiskt ovanligt vart man än befinner sig i Sverige. Därför var vi först lite osäkra när vi hittade fyndet. Jämför vi benen och omständigheterna för fyndet i Skattungbyn med övriga kända gravar från perioden i Skandinavien talar mycket för att det ändå rör sig om en grav, men helt säkra kan vi inte vara, säger Joakim Wehlin.

För att få svar på om det är en stenåldersgrav som påträffats eller inte skulle en mer omfattande arkeologisk undersökning behövas, vilket arkeologerna på Dalarnas museum hoppas på att få genomföra under kommande grävsäsong.


Nyheter från förstasidan

Terrormotivet i Vetlanda: "Någon kränkte Allah"

Sultani berättar själv i förhör. Men ändå åtalas mannen inte för terroristbrott.0 

Ekonominyheter

Svenskar lånar för att betala sina skulder

Hamnar sedan hos Kronofogden.. Låntagare löser små låneskulder med större lån, som nu hamnar hos Kronofogden0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.