Google ska betala 50 miljoner till svenska staten

Publicerad 26 december 2022 kl 16.14

Inrikes. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ett mål mellan Google och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det innebär att kammarrättens dom vinner laga kraft och att Google ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

Dela artikeln

I mars 2020 utfärdade IMY en sanktionsavgift mot Google för att företaget brutit mot dataskyddsförordningen, GDPR, i sitt sätt att hantera rätten att få sökresultat borttagna.

Myndighetens beslut har därefter överklagats och prövats i förvaltningsrätten och kammarrätten.

Kammarrätten i Göteborg instämde i november 2021 i IMY:s och förvaltningsrättens bedömning att Googles rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd” inte är förenlig med dataskyddsförordningen. Domstolen fastställde därmed sanktionsavgiften om 50 miljoner kronor och IMY:s föreläggande i denna del.

Google och IMY överklagade båda kammarrättens avgörande. IMY uppmärksammade en rättsfråga om hur detaljerad en privatperson behöver vara i sin begäran om radering till en sökmotor. IMY överklagade därför Kammarrätten i Göteborgs dom till Högsta förvaltningsdomstolen den 21 december 2021.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 20 december 2022 att inte meddela prövningstillstånd i målet. Genom Högsta förvaltningsdomstolens beslut har kammarrättens avgörande vunnit laga kraft. Google ska därmed följa IMY:s föreläggande och betala sanktionsavgiften om 50 miljoner kronor.


Nyheter från förstasidan

"Folkförrädare": Raseriet mot M efter DCA-omröstningen

Storm när partiet skryter om avtalet med USA. "Vi kommer alltid minnas dagen ni sålde ut Sveriges suveränitet."0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.