Halverat ekonomiskt resultat för jordbruket

Publicerad 6 december 2023 kl 15.36

Ekonomi. I Jordbruksverkets årliga prognos om jordbrukets intäkter och kostnader uppskattas företagsinkomsten – som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital – till 9,1 miljarder kronor 2023. Resultatet är en halvering jämfört med rekordåret 2022.

Dela artikeln

De främsta orsakerna till att jordbrukets produktionsvärde minskar 2023 är enligt Jordbruksverket årets låga skörd av spannmål och oljeväxter i kombination med sjunkande avräkningspriser för dessa grödor och även för mjölk.

– Visserligen har priserna för några av de viktiga insatsvaror som jordbruket använder i sin produktion också gått ner men det kompenserar inte fullt ut för de sämre skördarna och prissänkningarna på jordbrukets produkter. Utöver detta medför bland annat ökade räntekostnader att de totala kostnaderna ligger på ungefär samma nivå som 2022, säger Ulf Svensson på Jordbruksverkets statistikenhet.

Värdet av spannmålsproduktionen minskar med 41 procent
Totalt förväntas jordbrukets produktionsvärde minska med 7,7 miljarder kronor eller 9 procent jämfört med 2022 och uppgå till 79 miljarder kronor 2023. Värdet av vegetabilieproduktionen förväntas minska med 7,8 miljarder kronor eller 19 procent. Värdet av animalieproduktionen förväntas minska med 0,5 miljarder kronor, motsvarande drygt 1 procent.

Skörden av spannmål uppskattas preliminärt till 4,2 miljoner ton vilket är 29 procent mindre än 2022 och 21 procent mindre än genomsnittet för de föregående 5 åren. Samtidigt uppskattas spannmålspriserna för skördeåret 2023/2024 sjunka med drygt 17 procent. Totalt innebär det att värdet av spannmålsproduktionen förväntas minska med 6,6 miljarder kronor.

Invägningen av mjölk uppskattas öka med 2,7 procent under 2023 samtidigt som avräkningspriserna förväntas bli 9 procent lägre än 2022. Produktionsvärdet för mjölk förväntas minska med knappt 1,1 miljarder kronor, eller 7 procent, till 14,7 miljarder kronor.

Lägre kostnader för insatsvaror men räntekostnaderna ökar
Under 2021 började priserna för flera av jordbrukets insatsvaror som gödningsmedel, energi och foder, att stiga och då främst under hösten. I början av 2022 kom en kraftigare prisökning och priserna låg därefter kvar på en högre nivå under hela året. Under 2023 har priserna sjunkit men är fortfarande högre än åren före 2022.

I prognosen bedöms kostnaderna för insatsvaror och tjänster uppgå till 55,5 miljarder kronor, en minskning med 2,8 miljarder kronor eller knappt 5 procent jämfört med 2022. Kostnaderna för gödningsmedel, energi och foder är de kostnadsposter som bedöms minska mest. Det finns även kostnader som bedöms öka. Exempel på detta är kostnader för utsäde och jordbrukstjänster som köps in från andra jordbruksföretag.

Samtidigt som kostnaderna för insatsvaror och tjänster minskar så uppskattas räntekostnaderna öka med 1,7 miljarder kronor eller 76 procent. Detta bidrar till att de totala kostnaderna för jordbruket ligger kvar på ungefär samma nivå som 2022.

Sammantaget bedöms företagsinkomsten, som ska täcka kostnader för eget arbete och eget kapital, till 9,1 miljarder kronor 2023. En minskning med 8,9 miljarder kronor eller 49 procent jämfört med 2022.

De senaste årens stora prisförändringarna för såväl jordbrukets produkter som insatsvaror gör dock prognosen osäker, enligt Jordbruksverket. Det finns bland annat en osäkerhet om hur jordbrukarna agerat under rådande situation. Det kan till exempel gälla vilka volymer insatsvaror som köpts in, när och till vilket pris. Relativt små felskattningar av jordbrukssektorns produktionsvärde eller jordbrukets kostnader för insatsvaror och tjänster kan medföra att företagsinkomsten, över- eller underskattas.


Nyheter från förstasidan

Skuldsatta dödsbon ökar när fler boomers dör

"Det kan bli en överraskning". Banken har förtur när den belånade generationen går bort.0 

Ekonominyheter

Bostadspriserna "steg" igen

SBAB: Säsongseffekt.. Oklart om priserna stiger på riktigt.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.