Hovrätten dömer SD-profil för tweet om "icke-binär" polis

Publicerad 6 maj 2021 kl 14.18

Lag & Rätt. Svea hovrätt har nu fastslagit att SD-politikern Tommy Hansson i Södertälje ska dömas för "hets mot folkgrupp" efter att ha skrivit en Twitter-kommentar om en "icke-binär" polis. Hanssons böter sänks dock.

Gilla artikeln på Facebook

Det var i juni förra året som polisen på sin hemsida publicerade en artikel om "Alex", en polis som uppger sig vara "icke-binär" och inte tillhöra något av de två könen.

Artikeln fick många kommentarer på Twitter. En av dem som kommenterade var Tommy Hansson, lokalpolitiker för Sverigedemokraterna i Södertälje och tidigare chefredaktör på SD-Kuriren. Hansson skrev att "mentalsjukdom" tydligen inte längre är "något hinder för att bli polis".

Hanssons inlägg fick, förutom vänstern, även SD:s rättspolitiska talesperson Adam Marttinen att rasa.

"Du står inte i ställning att uttala dig över våra polisers mentala hälsotillstånd. Än mindre när det sker utifrån din personligt begränsade grundkunskap och empati i mitt och mina partikamraters namn", skrev Marttinen som svar till Tommy Hansson.

Det idag borttagna inlägget polisanmäldes av Näthatsgranskaren Tomas Åberg och Tommy Hansson dömdes i december för "hets mot folkgrupp" av Södertälje tingsrätt. Straffet blev villkorlig dom och 80 dagsböter om 190 kronor.

Hansson hade åberopat ett pressmeddelande som publicerades av Socialstyrelsen den 12 februari 2020. Av meddelandet framgår att "[m]ånga personer som diagnostiseras med könsdysfori har även en hög förekomst av flera andra psykiatriska diagnoser".

Under rättegången förklarade SD-politikern dock att han insåg dock att det "var olämpligt att uttrycka sig som han gjort" och att han därför tagit bort inlägget.

Södertälje tingsrätt slog dock fast att inlägget inte "omfattas" av yttrandefriheten eftersom det var "klart nedsättande mot icke-binära personer".

Tingsrättsdomen överklagades och Tommy Hansson yrkade att hovrätten i första hand skulle ogilla åtalet och i andra hand sätta ned dagsbotsbeloppet.

Svea hovrätt konstaterar att en "sådan debatt som Tommy Hansson beskriver måste det finnas utrymme för inom ramen för yttrandefriheten". Men domstolen fortsätter:

"Ur en mottagares synvinkel ger hans inlägg dock enligt hovrättens mening inte intryck av att vara ett försök att starta en sådan debatt, utan framstår snarare som ett omdöme om icke-binära personer som kan uppfattas som nedsättande. Enbart den omständigheten att han har uttryckt sig om icke-binära personer på ett sätt som i sitt sammanhang måste uppfattas som nedsättande medför inte i sig att yttrandet är straffbart som hets mot folkgrupp. Som har framgått måste det dessutom stå fullt klart att uttalandet överskridit gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande gruppen icke-binära."

Hovrätten ansluter sig dock till tingsrättens slutats "att inlägget – sett i sitt sammanhang och utifrån hur en mottagare haft anledning att uppfatta det – uttrycker missaktning för icke-binära personer och helt klart överskrider gränsen för en saklig kritik och debatt".

"Med hänsyn till omständigheterna står det klart att Tommy Hansson har haft uppsåt till gärningen. Han ska därför dömas i enlighet med åtalet", skriver Svea hovrätt.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning av vilken påföljd som ska väljas men anser att straffvärdet är lägre än vad tingsrätten kommit fram till. Antalet dagsböter som den villkorliga domen förenas sänks därför. Med hänsyn till vad som framkommit i hovrätten om Tommy Hanssons ekonomiska förhållanden sänks också storleken på varje dagsbot sänkas.

Tommy Hansson ska enligt domen betala 40 sagsböter om 130 kronor. Han ska också betala 2.000 kronor av kostnaden för den offentliga försvararen i tingsrätten till staten.

I avgörandet deltog hovrättspresidenten Anders Perklev, hovrättslagmannen Monika Sörbom och hovrättsrådet Birgitta Trägårdh, referent.


Hade afghansex på HVB-hemmet. Den 45-åriga politikern var nämndeman för S i samma tingsrätt som dömer henne.0 Plus

Befolkningsbytet

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Rekordmånga vill ha skuldsanering

Stora antalet skuldsatta unga oroar.. "Vi lever i ett samhälle som är uppbyggt kring lån och skulder."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.