Låg IQ kan ge rätt att ta hela familjen till Sverige

Publicerad 11 april 2021 kl 16.12

Inrikes. Försörjningskrav för intellektuellt "nedsatta" som vill ta hit anhöriga kan strida mot en FN-konvention, anser förvaltningsrätten i Malmö. IQ-forskare hävdar samtidigt att hälften av afrikanerna har så låg IQ att de är "lätt utvecklings­störda" enligt WHO:s diagnosmanual ICD-10. De kan därmed komma att slippa undan försörjningskrav – med hänvisning till sin låga kognitiva funktionsnivå.

Gilla artikeln på Facebook

En afghansk man som är bosatt i Sverige reste år 2017 till Afghanistan för att gifta sig med en kvinna. Mannen anses i dagsläget inte disponera en bostad av tillräcklig storlek för att ta hit sin hustru. Han tjänar också för lite pengar för att kunna försörja henne.

LÄS ÄVEN Låg IQ förklarar varför invandrare inte integreras

Inför förvaltningsrätten i Malmö kräver kvinnan nu undantag från försörjningsreglerna med hänvisning till FN:s "konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning" (CRPD).

Maken är ”utvecklingsstörd”
Vad kvinnan anför om sin make refereras i förvaltningsrättens dom, bland med detta stycke:

"B har en utvecklingsstörning som bedöms som permanent. Han behöver stöd i vardagen och behöver då bo med någon som kan ge sådant stöd och kan inte bo ensam. Innan hon beviljas uppehållstillstånd måste B bo tillsammans med någon annan som kan hjälpa honom. Det kan därför inte krävas att han förfogar över en egen bostad och de facto bor där innan hon flyttar till Sverige."

Kvinnan hävdar att det strider mot ”svenska konventionsåtaganden” att kräva att hennes utvecklingsstörda make ska uppfylla uppsatta försörjningskrav:

"FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har kritiserat att ett försörjningskrav uppställs för en individ som inte är förmögen att arbeta på grund av sin funktionsnedsättning och menar att det är oförenligt med kraven i CRPD."

"Diskriminering" med försörjningskrav för funktionsnedsatta
Domstolen anmärker på att Migrationsverket i det överklagade ärende som fallet handlar om inte tagit hänsyn till att mannen är utvecklingsstörd. Rätten skriver:

"Migrationsverket förefaller således inte ha beaktat B:s funktionshinder och bedömt hur beslutet förhåller sig till rätten till jämlikhet och icke-diskriminering enligt artikel 5 eller rätten till respekt för hem och familj enligt artikel 23 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning."

Migrationsdomstolen noterar att tillämpning av försörjningskravet, enligt ett uttalande av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kan vara "indirekt diskriminerande, om skälet till att kravet inte kan uppfyllas är anknytningspersonens funktionsnedsättning".

Rätten återförvisar målet till Migrationsverket för att utreda om försörjningskrav för funktionsnedsatta strider mot CRPD. Försörjningskravet bedöms även kunna strida mot "förbudet mot diskriminering" i artikel 14 i Europakonventionen och "rätten till familjeliv" i artikel 8 i Europakonventionen.

Rådmannen Ingela Hofvander dömde i ärendet utan medverkan av nämndemän.

När är man utvecklingsstörd?
Svenska barnläkarföreningen slår i en skrift från 2015 fast att det enligt nuvarande kriterier krävs att man har en IQ under 70 för att man ska kunna klassas som utvecklingsstörd. För en population med en normalfördelad intelligens med medel-IQ på 100 och en standardavvikelse på 15 så är det bara ungefär 2,3 procent av befolkningen som kan förväntas ha en IQ på under 70.

En del forskare anser dock på att IQ-nivån i vissa delar av världen ligger betydligt lägre än i Europa. Den erkände forskaren Richard Lynn konstaterar exempelvis på att IQ i det subsahariska Afrika ligger neråt 70 i genomsnitt.

Om rådman Ingela Hofvanders linje får genomslag skulle i så fall uppåt hälften av afrikanerna slippa ifrån försörjningskrav på grund av sin låga IQ.

Bild:

© Lynn och Tatanen

Genomsnittlig IQ i världens länder. Från boken "IQ and the Wealth of Nations".


Brittiske författaren Douglas Murray om vår tids stora katastrof. "När de flesta som lever idag når slutet av sitt liv kommer Europa inte längre vara Europa."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Swedbank döms igen: Kände till penningtvätt

Visste om problemen – men mörkade dem.. Nu beslutar Stockholmsbörsens disciplinnämnd att banken ska betala ytterligare 47 miljoner kronor i straffavgifter .0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.