Migrationsverket spår minskat asylinflöde

Publicerad 6 februari 2023 kl 10.23

Inrikes. Migrationsverket sänker prognosen för antalet asylsökare från tredje världen för både 2023 och 2024.

Dela artikeln

Antalet asylsökare totalt i Europa var under 2022 det högsta sedan 2016 och i Tyskland pågår nu ett asylkaos.

Även i Sverige sökte fler personer asyl förra året jämfört med under pandemiåren, men siffrorna var lägre än under 2018 och 2019.

Av de som sökte asyl i Sverige under 2022 (exklusive sökande från Ukraina) hade cirka 9.600 personer, eller 65 procent, nyligen rest in i landet. Övriga var sökande som befunnit sig här en längre tid och exempelvis haft ett avslagsbeslut som preskriberats.

– Under de senaste åren har vi sett att en allt lägre andel av de asylsökande i Europa söker sig till Sverige. Vi justerar därför ner prognoserna för 2023 och framåt, säger Annika Gottberg, planeringsdirektör på Migrationsverket.

Migrationsverket bedömer att cirka 16.000 personer söker asyl i Sverige under 2023 respektive 2024. Jämfört med bedömningen i föregående prognos innebär det en minskning med 2.000 asylsökande i år, och en minskning med 3.000 asylsökande nästa år.

Fler ansök­ningar om medbor­gar­skap väntas
Prognosen för antalet ansökningar om svenskt medborgarskap justeras däremot upp för åren 2023 till 2025. I år beräknas cirka 80.000 ansökningar om medborgarskap komma in och under 2024 drygt 70.000 ansökningar. Att siffrorna skrivs upp beror på uppdaterade data för hur många som kan bli aktuella för medborgarskap de kommande åren.

– Sett till utfallet 2022 finns en viss generell ökning som skulle kunna bero på att fler än tidigare av de personer som sedan länge haft permanent uppehållstillstånd ansöker om svenskt medborgarskap. Vi kommer att följa hur detta utvecklar sig, säger Annika Gottberg.


Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Coronavaccin

Läkare och makthavare hängdes 1948. Här är okända dokumentet som klassar tvångs­vaccinering som brott mot mänskligheten – än idag.0 Plus

Portabel "skyddskupol" skyddar styrkorna på marken. Samtidigt storsatsar Sverige på föråldrade amerikanska Patriot-system.0 Plus

Ekonominyheter

Klart: Personer födda 1957 kompenseras

Så mycket får du – om du är född rätt år.. Årskullen har missgynnats av skattelagstiftningen och höjda åldersgränser.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.