SD FÖR SIG: Så här såg det ut i en vallokal i Västerås i samband med riksdagsvalet i september. Svenska experter hävdar dock att det är upp till väljarna själva att säkerställa att andra inte kan se vilket parti de röstar på.

OSSE:s hårda dom över Sveriges valsystem

  • Sverige utmålas som bananrepublik i färsk rapport
  • Valobservatörerna riktar skarp kritik mot systemet med valsedlar och partiernas hemliga finansiering
  • Partier kan helt enkelt strunta i att redovisa donationer – eftersom böterna är så låga
  • OSSE vill att LO:s möjligheter att kampanja för S ska begränsas med lagstiftning
Publicerad 22 november 2018 kl 05.51

Inrikes. I samband med riksdagsvalet i september skickade OSSE för första gången valobservatörer till Sverige. I sin rapport, som nu publiceras, riktar organisationen hård kritik mot hur valet genomfördes och konstaterar att Sverige varken uppfyller internationella överenskommelser för demokratiska val eller FN:s konvention mot korruption.

Gilla artikeln på Facebook

Ett av de främsta problem som OSSE pekar på är det faktum att valsedlarna i Sverige ligger helt öppet i vallokalen så att alla kan se vilket parti man röstar på.

"I praktiken placeras valsedlarna på ett bord eller en ställning, ofta mitt framför ögonen på personal och andra närvarande i vallokalen, vilket ofta kan försvaga valhemligheten", står det i rapporten.

Valobservatorerna slogs av den avslappnade svenska attityden till detta fenomen. Svenska bedömare som de pratade med förklarade att valhemlighet är "ett val" och att det är upp till väljarna själva att säkerställa att andra inte ser vad man röstar på.

Samtliga svenska partier som observatörerna talade med uppgav vidare att det fanns problem med hur valsedlarna levererades till vallokalerna. OSSE konstaterar också att hela 664 miljoner valsedlar trycktes upp inför valet.

En annan sak som rapporten tar upp som särskilt alarmerande är den närmast obefintliga transparensen kring hur partierna finansierar sina valkampanjer. Trots att Sverige är med i Europarådets antikorruptionsgrupp GRECO lever landet inte alls upp till de regler kring transparens som organisationen har antagit, enligt rapporten.

Formellt sett ska partierna redovisa alla privata donationer över 2.750 kronor till Kammarkollegiet, som sedan i sin tur ska redovisa för allmänheten vem som har donerat vad.

De böter som partierna riskerar att drabbas av om de bryter mot reglerna är dock så låga att partierna kan strunta i konsekvenserna av bristen på transparens.

"De som accepterar en anonym donation med ett värde högre än 2.750 kronor blir föremål för en bötesbelopp som motsvarar det dubbla värdet av den accepterade donationen. Hittills har inga böter utdömts, men deras föreskrivna nivå är, i jämförelse med parternas inkomster, för låg för att vara avskräckande", står det i rapporten.

Partierna är heller inte skyldiga att rapportera om sina utgifter, tillgångar och skulder. Det innebär enligt OSSE att "möjligheten till offentlig granskning av politisk finansiering är begränsad och inte överensstämmer med Europarådets och GRECO:s rekommendationer".

Politiker som driver personvalskampanjer behöver över huvud taget inte redovisa sin finansiering, vilket enligt rapporten strider mot såväl FN:s konvention mot korruption som Europarådets rekommendationer.

Valobservatörerna pratade också med olika svenska aktörer som uttryckte bekymmer över Socialdemokraternas relation till LO. Rapporten noterar att LO lade 30 miljoner kronor på en reklamkampanj för S under valrörelsen – trots att fackets medlemmar sympatiserar med vitt skilda politiska partier. 

OSSE skriver att "oreglerat deltagande" från tredjepartsaktörer som LO i valkampanjen "kan äventyra transparensen kring politisk finansiering". Organisationen föreslår därför att Sverige inför lagstiftning som begränsar möjligheterna för LO att göra detta.

LO försvarade sig för valobservatörerna genom att understryka att man är "en demokratisk organisation" och att man internt tar hänsyn till medlemmarnas olika politiska åsikter.

Efter många år av hård kritik från EU röstade riksdagen i onsdags för en lagändring som innebär att valsedlarna i framtida val ska vara placerade på "undanskymda" platser i vallokalerna.

TT har skrivit en kort och nedtonad notis om OSSE-rapporten som publicerades mitt i natten. Enligt TT visar rapporten att "den svenska lagstiftningen utgör ett solitt fundament för att genomföra demokratiska val och att majoriteten av valarbetarna anser att valsystemet är både öppet och transparent".


Chockerande videon. Skräckdådet sker mitt på dagen – inför publik.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.