Löfvens nya lag: Fler anhöriginvandrare ska leva på bidrag i Sverige

Publicerad 16 april 2021 kl 11.58

Politik. Låt fler invandrare som bor i Sverige ta hit sina anhöriga från hemlandet för att leva på bidrag. Det kräver nu regeringen i ett lagförslag som möter försiktig kritik från bland annat Moderaterna.

Gilla artikeln på Facebook

Ska utomeuropeiska invandrare, precis som svenskar måste göra, ha krav på sig att kunna försörja anhöriga som de vill ta till Sverige? Det är en av många frågor som avhandlats av den så kallade migrationskommitté som tillsattes av regeringen sommaren 2019 i syfte att ta fram en ny utlänningslag.

I slutet av sommaren förra året presenterade kommittén sitt slutbetänkande. I det föreslås att kraven på invandrarna ska skärpas, bland annat genom att invandrare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar eller "alternativt skyddsbehövande" måste kunna försörja sig själva innan de kan ta anhöriga från hemlandet till Sverige.

"Kommittén föreslår att försörjningskravet ska innebära ett krav på att anknytningspersonen ska kunna försörja både sig själv och den anhörige och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och den anhörige", skrev kommittén i betänkandet.

Kritiserades av vänstern
Men att ställa krav på egen försörjning är något som kritiserats från vänsterhåll. "Med ett försörjningskrav påverkas möjligheten att återförenas med sin familj inte bara av anknytningspersonens resurser, utan också av omständigheter som ligger helt utanför dennes kontroll, såsom den allmänna konjunkturen och arbetsmarknaden", konstaterade Asylrättscentrum i sitt remissvar.

Och nu har regeringen lyssnat på kritikerna. Invandrare ska enligt regeringens förslag som skickats till lagrådet få en fortsatt gräddfil och slippa krav på egen försörjning för att ta sin make, maka eller sambo till Sverige. För svenska män och kvinnor däremot, som gifter sig med någon från ett icke EU-land, kvarstår kravet på försörjning för att få flytta med sin äkta make till Sverige.

Därmed går regeringen emot kommitténs förslag, något som väckt kritik från moderat håll. "Är denna stora förändring verkligen avsedd?! Vill ej tro det", twittrar exempelvis Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria M Stenergard.


Fria Tider avslöjar. Statliga mediejätten mörkade om varför muslimska familjen skickas hem.0 Plus

Liberala floskeln "Vi är alla afrikaner" utmanas av spektakulärt fynd. Människoliknande varelser i Europa vid en tid då våra påstådda förfäder i Afrika såg ut som apor, enligt ny studie.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Allt fler villor säljs innan visning

Rekordfesten på bostadsmarknaden.. "Piserna börjar pressas upp till nivåer som inte är långsiktigt hållbara."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.