SD: Avskaffa PUT och skicka hem invandrare

Publicerad 6 juli 2020 kl 13.46

Inrikes. Sverigedemokraterna överger målsättningen om en bred överenskommelse om en ny invandringspolitik. Förslagen som presenterats räcker inte på långa vägar. Invandringen har varit "massiv" och i princip förstört landet, anser SD. Därför måste det nu ske en tydlig återvandring och permanenta uppehållstillstånd, PUT, behöver slopas helt.

Gilla artikeln på Facebook

De förslag om en ny invandringspolitik som den så kallade migrationskommittén tagit fram är långtifrån tillräckliga.

Det handlar bland annat om försörjningskrav och krav på språkkunskaper.

Sverige behöver ta i mycket hårdare och verka för att fler invandrare ska lämna landet, enligt Sverigedemokraterna.

– Mycket av det som diskuterats är sådant som vi borde ha diskuterat för 15 år sedan. Då hade det varit relevant, men det är det inte längre. Idag är situationen mycket mer allvarlig och vi behöver gå mycket längre, sade SD-ledaren Jimmie Åkesson på en pressträff idag.

Permanenta uppehållstillstånd bör helt tas bort, anser SD. Det är partiet ensamt om att kräva. Samtidigt måste asylinvandringen ner till noll. Sverige ska också verka för att minska attraktionskraften så att utomeuropeiska invandrare inte ens vill ta sig hit.

– Den svenska utlänningslagen ska utformas utifrån den mest restriktiva tolkningen av EU-rätten och andra internationella åtaganden, säger Åkesson.

– Fler måste lämna än som kommer hit.

Sverigedemokraterna har publicerat ett dokument där man närmare förklarar sin ståndpunkt:

"Trots en uttalad ambition från flera partier om en hållbar och restriktiv migrationspolitik, har förhandlingarna inom ramen för migrationskommittén inte inneburit att man närmat sig ett förslag med en sådan innebörd. Övriga parters förslag innehåller både enskilda parametrar som skulle öka respektive minska den asylrelaterade invandringen till Sverige. Men på helheten skulle förslagen permanenta en fortsatt frikostig och omfattande migration."

Enligt Sverigedemokraterna har invandringen skapat otrygghet och fått kriminaliteten att "explodera" samtidigt som samhället slitits isär, välfärden utarmats och kommunernas ekonomi eroderats.

Sverigedemokraternas riktmärke de kommande decennierna kommer därför vara att fler av de som befinner sig i Sverige illegalt eller "saknar samhörighet till det svenska samhället" varje år återvänder till sina hemländer än de som beviljas uppehållstillstånd på asylgrund eller som anhörig till sådana personer.

Politiska volymmål om invandring, det som Moderaterna lagt allt krut på, kommer inte styra hur många som tar sig till Sverige, enligt SD. Därför måste sådana mål följas upp av konkret lagstiftning:

"Av de bud som lagts fram av parterna är det bara Sverigedemokraterna som föreslagit att Sveriges lagstiftning ska anpassas efter EU:s lägstanivåer och att breda politiska insatser samtidigt ska genomföras för att åtgärda de pull-effekter som styr migrantströmmarna till Sverige respektive för att förmå fler av de som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige, eller som saknar tillhörighet till det svenska samhället, att återvända till sina hemländer."

Sverigedemokraterna kommer dock inte lämna migrationskommittén utan ägna återstående tid till att ta fram ett eget alternativt förslag.


Forskarna om plötsliga ombytet. Omvälvande händelse runt 1000 f.Kr. förklarar religiösa tabut.0 Plus

Ny studie om mirakeldieten. Överviktiga medelålders kvinnor fick äta obegränsat – rasade i vikt.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Google vill hjälpa dig göra rasmedvetna val

Företag rasinventeras.. Företag med svarta ägare får särskild märkning.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Mer från Inrikes

Vänsteråsikter bland unga kvinnor kopplas till psykisk ohälsa

Depression, bipolär sjukdom och schizofreni.. Dansk forskningsstudie stärker sambandet mellan PK-åsikter och traditionell galenskap.0 Plus

Vetenskap

Karolinska: Munskydd hindrar coronasmitta. Professorn: "Bör vara en nyckelkomponent för att minska spridningen"0 

Kultur

Björn Kjellman: Fel att den "vite mannen" får så mycket utrymme. "Vår värld är orättvis och fördomsfull."0 

Vänsteraktivister rasar efter att svart komiker skämtat om slaveriet. Komediklubb attackeras efter politiskt inkorrekta skämt.0