Förbud mot alternativa medier

Skrev "ras" i nya censurlagen – nu pudlar regeringen

  • Regeringen föreslår inskränkning i yttrandefriheten för "känsliga" uppgifter om bland annat brottslingars etniska ursprung
  • Yttrandefrihetsgrundlagen ska ändras för att möjliggöra förbud mot Lexbase, Fria Tider och andra nya nätmedier
  • Nu får regeringen själv kritik för att ha använt ordet "ras" i nya lagförslaget – uttrycket anses "legitimera rasism"
Publicerad 5 juli 2017 kl 19.49

Lag & Rätt. Genom att ändra grundlagen vill Stefan Löfven göra det möjligt att förbjuda webbsidor som avslöjar etnicitet på dömda brottslingar och andra "känsliga" uppgifter. Men när regeringen skickade lagförslaget på remiss råkade man skriva "ras" som exempel på förbjudna uppgifter – en formulering man nu tvingas backa från eftersom ras, enligt populär västerländsk ideologi, är en social konstruktion.

Dela artikeln

© FT

NY LAG: En inskränkning i yttrandefriheten gör det möjligt att förbjuda publiceringar av brott och etniskt ursprung.

Det är genom en ändring av tryckfrihets­förordningen och yttrandefrihets­grundlagen som Stefan Löfven och hans regering vill öppna för att förbjuda populära sajter som Lexbase och Fria Tider med hänvisning till att de innehåller "känsliga personuppgifter". Varken alternativ media eller någon av sajterna nämns uttryckligen i lagförslaget, men företaget bakom Lexbase, Verifiera AB, är en av remissinstanserna.

När regeringen skickade ut den första versionen av lagförslaget till svenska vänsteruniversitet och andra remissinstanser ledde det till ramaskri i brevskörden. Regeringen hade nämligen råkat föreslå ett förbud mot publicering av uppgifter som avslöjar "ras" – något som är en social konstruktion enligt den officiella ideologin i Sverige och andra länder inom den USA-kontrollerade delen av världen.

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet invänder mot användningen av uttrycket och föreslår istället att formuleringen "föreställning om ras" ska användas. Vid Uppsala universitet svarar juridiska fakulteten att "ras" bör ersättas med "etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande".

Hovrätten: Olaglig censur
Men det var inte bara den olyckliga formuleringen som fick remissinstanserna att reagera på Löfvens nya censurlag. Hovrätten över Skåne och Blekinge riktade skarp kritik mot själva censuren som sådan och konstaterade att förslaget strider mot den grundläggande principen om att grundlagsskyddet knyts till användningen av vissa medier och inte till vilket innehåll ett yttrande har. Samma hovrätt menar även att Stefan Löfven, om han får igenom lagförslaget, bryter mot det svenska censurförbudet, enligt lagrådsremissen (sid 143).

Regeringen framhärdar dock med att censuren bör införas. Däremot pudlar man om användningen av begreppet "ras" och konstaterar att uttrycket tidigare har tagits bort ur grundlagen eftersom användning av begreppet i lagtext "skulle kunna ge legitimitet åt rasistiska föreställningar och kunna befästa ras som en existerande kategori". Man konstaterar också att Fredrik Reinfeldts regering har föreslagit att "ras" helt och hållet ska tas bort som ord ur all svensk lagstiftning.

"Enligt regeringen gör sig de skäl som angavs vid revideringen av regeringsformen alltjämt gällande. Ras bör därmed ersättas av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande", funderar regeringen i sin lagrådsremiss.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.