FMV anser fortfarande att skyddsmask 90 är en av världens bästa skyddsmasker, och kommer nu återstarta produktionen.

Skyddsmask 90 är tillbaka

Publicerad 18 mars 2020 kl 15.55

Inrikes. EU-kommissionen avskaffar tillfälligt kraven på CE-märkning för skyddsmateriel, vilket gör att Försvarsmaktens skyddsmask 90 återigen går att använda av myndighetspersonal utanför försvaret. Samtidigt startar FMV en nyproduktion av masken – med CE-märkning.

Gilla artikeln på Facebook

Med anledning av pandemin covid-19 finns just nu ett stort behov av personlig skyddsutrustning som skyddar mot smitta. På grund av rådande risk för smittspridning av coronaviruset kom EU-kommissionen i veckan med nya rekommendationer om undantag från säkerhetskraven för bland annat personlig skyddsutrustning som saknar CE-märkning.

– Det innebär en öppning för oss att tillåta hälso- och sjukvårdspersonal att använda skyddsmask 90 med tillhörande filter. Vårt uppdrag är att värna arbetstagares hälsa. Arbetsgivaren är ansvarig för att skyddsutrustning ger personalen tillräckligt skydd för att de ska kunna arbeta på ett säkert sätt, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Med stöd av EU:s undantag har Arbetsmiljöverket beslutat om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör att skyddsmask 90 ska kunna användas av vårdpersonalen, polis och räddningstjänst. Undantaget gäller till och med den 31 december 2020.

– Jag ser positivt på att Arbetsmiljöverket ser över vilken personlig skyddsutrustning som kan användas under den pågående krisen. Regeringen ser ett behov av att alla de åtgärder som kan vidtas för att skydda arbetstagare med viktiga samhällsfunktioner finns tillgängliga. Personlig skyddsutrustning är en viktig del av detta, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i ett uttalande.

Arbetsmiljöverkets har i enlighet med EU-kommissionens rekommendation idag fattat beslut om en ny tillfällig föreskrift som möjliggör undantag under vissa förutsättningar för att använda personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. Undantaget gäller i de fall då det inte finns annan skyddsutrustning att tillgå, men kravet på att utrustningen ska ha en adekvat skyddsnivå för arbetstagarnas hälsa och säkerhet kvarstår.

Detta innebär att man inte längre kommer behöva söka dispens för användande av skyddsmask 90 inom bland annat polis, sjukvård och ambulansverksamhet.

Produceras på nytt
En nyproduktion av skyddsmask 90 kommer samtidigt att startas, enligt ett brev som FMV skickat till Arbetsmiljöverket och som SVT citerar.

”FMV anser fortfarande att Skyddsmask 90 är en av världens bästa skyddsmasker och dess prestanda och livscykelkostnad är så fördelaktig att FM avser att återanskaffa skyddsmask 90 under 2020. Detta upphandlingsarbete förbereds just nu” står det i brevet enligt SVT.

Nytillverkningen innebär att skyddsmask 90 kommer att få den så kallade CE-märkningen.


Knockade helt kvarter. Det turkarna inte vet: Han är proffsboxare.0 Plus

Sex med flyktingbarn

Talar ut anonymt på vänstersajt. Nu väcks frågan om svenska kvinnors sex med flyktingbarn kan vara övergrepp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Statlig lånegaranti till företag

Extra ändringsbudget klubbad. Regeringen ska ge kreditgarantier på 100 miljarder kronor.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.