Alice Bah Kuhnke (MP) kräver särskilt att "urfolket samerna" ska skyddas mot "hatbrott" genom EU-lagstiftning.

Alice Bah Kuhnke kräver EU-förbud mot "hatpropaganda"

Publicerad 18 januari 2024 kl 09.16

EU. Idag röstar EU-parlamentet för att kriminalisera "hatbrott och hatpropaganda" på EU-nivå. Alice Bah Kuhnke (MP) har som förhandlare kämpat för att kriminaliseringen ska innefatta "hatbrott baserade på kön, ålder, sexuell läggning och funktionsnedsättning".

Dela artikeln

– Situationen är ytterst allvarlig! Vi vet att hat leder till våld och död. Därför måste vi som vill försvara vårt demokratiska samhälle flytta fram våra positioner med skarpare lagstiftning, säger Alice Bah Kuhnke.

Enligt den miljöpartistiska EU-parlamentarikern har "våldet mot HBTQI-personer i Europa blivit vanligare och grövre än vad det har varit på tio år".

Alice Bah Kuhnke har även arbetat för att uppmärksamma hatbrott mot "urfolket samerna" och krävt att EU:s medlemsstater, inklusive Sverige, måste anstränga sig mer för att utreda och åtala "hatbrott" mot minoriteter och urfolk.

– Det är oacceptabelt att brott med tydliga rasistiska och fientliga förtecken mot samer inte utreds som just hatbrott. Vi måste ta hatet på allvar och se det för vad det är, säger Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen meddelade i december 2021 att man avsåg inleda processen med att lägga till "hatbrott och hatpropaganda" på listan över EU-brott, och på så sätt lägga grunden för att mer effektivt kunna bekämpa hatbrott och hatpropaganda i hela EU. För att förslaget ska kunna bli verklighet krävs nu ett enhälligt beslut i ministerrådet, där man hittills inte har kunnat enas.

Ett beslut om en kriminalisering av hatbrott och hatpropaganda på EU-nivå skulle innebära att brotten läggs till på den så kallade listan över EU-brott i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Listan består av brott som bedöms vara särskilt allvarliga och som har ett gränsöverskridande inslag. Efter att ett brott har lagts till på listan har EU-parlamentet och ministerrådet kompetens att anta minimiregler för fastställande av brottsrekvisit och påföljder.

Det finns sedan 2008 ett "rasismrambeslut", och enligt det ska hatbrott med anspelning på etniskt ursprung vara straffbart inom EU. Inför dagens omröstning har Alice Bah Kuhnke lagt ändringsförslag för att "urfolket samer" explicit ska nämnas och att EU:s medlemsländer bör implementera rambeslutet och i högre grad utreda och döma hatbrott som riktas mot samerna.


Nyheter från förstasidan

Får 8,5 miljoner i fallskärm för "Ausländer raus"

David Lång blir högbidragstagare. Skattebetalarna ska betala politikern 75.000 kronor i månaden i 14 år.0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.