" /> " /> " />
Har passerat bäst före-datumet? Enligt ett kinesiskt förslag bör den amerikanska dollarn ersättas som internationell reservvaluta. (68751915@N05/CC-BY-SA)

"Avamerikanisera världen" nytt mål för Kina

Publicerad 15 oktober 2013 kl 02.12

Ekonomi.Det börjar bli dags att montera ner den USA-dominerade världsordningen och bygga upp ett alternativ, skriver den officiella kinesiska nyhetsbyrån Xinhua i en uppmärksammad ledarartikel. Det kinesiska förslaget är en ordning där dollarn ersätts som reservvaluta och det upprättats ett internationellt normsystem där staternas suveränitet respekteras.

Gilla artikeln på Facebook

Det kinesiska regeringsorganet är starkt kritiskt till hur USA hanterat sin position som dominerande världsmakt sedan slutet av andra världskriget.

Redaktören Liu Chang skriver att den amerikanska världsordningen framför allt har präglats av aggressivitet och hyckleri. Samtidigt som Washington har hävdat sin rätt att störta misshagliga regimer och ständigt blanda sig i andra länders angelägenheter, har beteendet rättfärdigats med att USA utmålat sig som moraliskt överlägset.

"Hycklande supermakt"
Detta trots att stormakten under åren själv ägnat sig åt grova krigsförbrytelser och tortyr.

"Snarare än att uppfylla sina plikter som en ansvarig ledarmakt har ett egennyttigt Washington missbrukat sin supermaktsstatus och infört ännu mer kaos i världen genom att förlägga finansiella risker utomlands, provocera fram regionala spänningar och territoriella tvister och utkämpa obefogade krig under en täckmantel av rena lögner", skriver Xinhua och fortsätter:

"Som ett resultat av detta försöker världen fortfarande kräla sig ur en ekonomisk katastrof, tack vare den glupska Wall Street-eliten, medan bombningar och mord blivit så gott som vardaglig rutin i Irak, åratal efter att Washington hävdade att man hade befriat landets befolkning från ett tyranniskt styre."

Det senaste budgetbråket i Washington visar enligt Liu Chang att det inte längre är hållbart att världen ska behöva vara beroende av dollarn som reservvaluta och på det sättet tvingas förlita sig på politikernas nyckfulla beslut i den allt mer kaotiska amerikanska kongressen.

"En ny världsordning"
Ett första steg att bryta den "hycklande nationens" grepp om världen och bygga upp vad det kinesiska regeringsorganet kallar "en ny världsordning" vore därför att byta ut den amerikanska dollarn mot en annan reservvaluta. Ordvalet är en uppenbar pik till amerikanska makthavare, som ofta använt sig av begreppet "den nya världsordningen" för att beskriva det internationella ekonomiska och politiska system som kontrolleras från Washington och Wall Street.

En annan central del av en "avamerikaniserad värld" skulle enligt Xinhua vara att staternas grundläggande suveränitet respekteras och att länder som USA förhindras från att inleda krig och lägga sig i andras interna angelägenheter. Det kinesiska förslaget skulle innebära att ingen skulle ha rätt att inleda en militär kampanj utan ett grundmurat stöd i FN.

Förutom att införa en ny reservvaluta föreslår nyhetsbyrån att en ny världsordning skulle ge mer inflytande till mindre stater, bland annat genom att reformera USA-dominerade institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden så att de bättre avspeglar förändringar i det globala politiska och ekonomiska landskapet.

Xinhua understryker dock att förslagen inte är menade att "helt skjuta USA åt sidan" utan att förändringarna snarare skulle uppmuntra Washington att "spela en mer konstruktiv roll" på den globala arenan.

"Adjö till supermakten"
Den alternativa amerikanska finanssajten Zero Hedge påminner i en kommentar till den kinesiska artikeln att internationella reservvalutor historiskt sett inte brukar överleva längre än runt 100 år och att dollarn närmar sig sitt bäst före-datum.

Och när dollarn ryker – då ryker den amerikanska supermakten med av bara farten, enligt sajten.

"När dagen kommer då den amerikanska dollarn inte längre är reservvaluta kan vi säga adjö till USA:s supermaktsstatus, som helt och hållet bygger på dollarns status som reservvaluta, samt till möjligheten att täcka halva USA:s budgetunderskott med nytryckta pengar från Federal Reserve", skriver Zero Hedge.


Nyheter från förstasidan

"Folkförrädare": Raseriet mot M efter DCA-omröstningen

Storm när partiet skryter om avtalet med USA. "Vi kommer alltid minnas dagen ni sålde ut Sveriges suveränitet."0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.