ChatGPT kan göra läkarjobb – tio gånger snabbare

Publicerad 25 mars 2024 kl 14.57

Vetenskap. Enligt en färsk studie kan AI-modellen ChatGPT skriva medicinska administrativa anteckningar upp till tio gånger snabbare än läkare – utan att kompromissa med kvaliteten.

Dela artikeln

Studien har genomförts av forskare Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet i samarbete med Danderyds sjukhus och universitetssjukhuset i Basel i Schweiz.

– I flera år har debatten handlat om hur vi kan förbättra effektiviteten inom sjukvården. Tack vare framsteg inom generativ AI, särskilt med språkmodeller som ChatGPT, öppnas nu dörren för att minska det administrativa arbetet för vårdpersonalen. Genom användning av AI för att skapa medicinska dokument kan läkare ägna mer tid åt sina patienter, säger Cyrus Brodén, ortopedläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Studiens syfte var att bedöma kvaliteten och effektiviteten i ChatGPT i skapandet av medicinska journalanteckningar. Forskarna utgick från sex virtuella patientfall som efterliknade verkliga fall i både struktur och innehåll.

Utskrivningsdokument för varje fall genererades av ortopedläkare. Sedan uppmanades ChatGPT-4 att generera samma anteckningar. Kvalitetsbedömningen utfördes av en expertpanel på 15 personer som var omedvetna om källan till dokumenten. Som ett sekundärt mått jämfördes tiden som krävdes för att skapa dokumenten.

– Resultatet visar att ChatGPT-4 och mänskligt genererade anteckningar övergripande är jämförbara i kvalitet, men ChatGPT4 genererade utskrivningsdokument tio gånger snabbare än läkarna, säger Cyrus Brodén och fortsätter:

– Vår tolkning är att avancerade stora språkmodeller som ChatGPT-4 har potential att förändra hur vi jobbar med administrativa uppgifter inom vården. Jag tror att generativ AI kommer få ett stort genomslag inom sjukvården och att detta kan vara början på en mycket spännande utveckling.

Inom kort är planen att starta en uppföljande studie där forskarna ska samla in 1.000 medicinska patientjournaler. Även här är syftet är att använda ChatGPT för att framställa liknande administrativa anteckningar i journalerna.

– Detta kommer bli ett intressant och resurskrävande arbete med många samarbetspartner. Tillsammans med Max Gordon, årets AI svensk 2023, och Microsoft arbetar vi aktivt för att alla krav på datahantering ska uppfyllas för att studien ska komma igång. Det gäller också sekretessaspekter, säger Cyrus Brodén.

På Akademiska sjukhuset pågår även ett annat projekt som syftar till att förenkla och förbättra administrationen och därmed frigöra tid för det mer patientnära arbetet. Det handlar om breddinförande av AI-baserad taligenkänning, tal till text. Diktaten från all sjukvårdspersonal som dokumenterar i journal – läkare, sjuksköterskor och hälsoprofessionen i stort – blir journalförda omedelbart vilket uppges förenkla administrationen och öka patientsäkerheten i och med att anteckningen blir synlig genast för nästa aktör i patientens vård.


Nyheter från förstasidan

Åkesson: Dags börja dra in medborgarskap för kriminella

Höjer tonläget efter mordet. "Medborgarskap har delats ut som om man fått det i cornflakes-paketet."0 

Ekonominyheter

Inflationen i Sverige sjunker ytterligare

KPI nu på 4,1 procent.. "Vissa varor är till och med billigare än vad de var under samma period förra året."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.