Därför drabbas män värst av förkylningar

Publicerad 23 mars 2021 kl 11.10

Vetenskap. Mannen som blir däckad av en enkel förkylning är något som det ofta skämtas om. Men det är inte bara en fördom – och det handlar inte nödvändigtvis om att män gärna beklagar sig mer än kvinnor, enligt forskning.

Gilla artikeln på Facebook

Under den nuvarande covironapandemin har det blivit tydligare att män drabbas hårdare av vissa infektionssjukdomar och har högre dödlighet än kvinnor.

I en ny avhandling vid Umeå universitet visas att en orsak till olikheterna är att det kvinnliga könshormonet östrogen spelar en roll för immunförsvaret.

– ­Man kan säga att naturen har gett kvinnor ett visst medfött skydd mot en del svåra infektioner och att könshormoner bidrar i detta avseende. Var i menstruationscykeln kvinnan befinner sig tycks också spela roll, säger Peik Brundin, infektionsläkare och doktorand vid Umeå universitet, i ett utskick.

I covid-19 är män överrepresenterade på intensivvårdsavdelningarna och har klart högre dödlighet än kvinnorna. Även vid säsongsinfluensa får kvinnor i regel mildare symtom med färre sjukhusinläggningar än män. Ett viktigt undantag är dock gravida kvinnor där influensan kan bli mycket allvarlig.

Kvinnor har vidare lägre virusnivåer i blodet vid HIV och de drabbas mer sällan av tuberkulos. Däremot har kvinnor en ökad risk att drabbas av autoimmuna sjukdomar som till exempel reumatism, multipel skleros och den autoimmuna reumatiska sjukdomen SLE, något som delvis kan ses som baksidan av ett starkt immunförsvar.

I sin avhandling kastar Peik Brundin nytt ljus över hur det kvinnliga könshormonet östrogen signalerar i vita blodkroppar, och hur hormonerna påverkar aktiviteten hos gener i vita blodkroppar med betydelse för immunförsvaret.

Könshormonerna östrogen, progesteron och testosteron påverkar alla immunförsvaret på flera olika nivåer. Det gäller både det nativa, det vill säga medfödda, och det adaptiva, förvärvade, immunförsvaret. De olika nivåerna av könshormoner hos män och kvinnor tros bidra till skillnader i immunrespons och därmed till symtombild och grad av sjuklighet. Receptorer för könshormoner finns i flera vävnader i kroppen, inte nödvändigtvis kopplade till reproduktion, och i varierande grad även i olika vita blodkroppar som utgör själva stommen i immunförsvaret.

För att studera könshormonernas påverkan har Brundin, i samarbete med en forskargrupp vid Karolinska Institutet, registrerat hormonnivåer, samt studerat förekomst av hormonernas receptormolekyler och aktivering av immunrelaterade gener i vita blodkroppar. Studierna har utförts på friska försökspersoner och patienter med virusinfektioner. Friska unga kvinnor har även följts under menstruationscykeln med upprepade provtagningar.

De viktigaste resultaten från studierna visar att ett flertal immunrelaterade gener aktiveras relaterat till fas i menstruationscykeln, vilket stärker uppfattningen att könshormoner påverkar immunförsvaret. En högre genaktivering sågs under ägglossning och i lutealfas, det vill säga perioden efter ägglossning och före menstruation, jämfört med follikelfas, perioden efter menstruation och före ägglossning.

Fynden utgör pusselbitar i kartläggningen av hur immunförsvaret är reglerat. Att bättre förstå det kan ha betydelse för forskning inte enbart på infektionssjukdomar, utan också forskning kring cancer och autoimmuna sjukdomar.

– Genom att bättre förstå hur könsskillnader vid sjukdom uppkommer, kan vi lära oss om män och kvinnor skulle vara gynnade av könsspecifik behandling, dosering av läkemedel eller vaccin, eller om symtombilden skiljer sig mellan könen, säger Peik Brundin.


Video: Kommer "aldrig i livet" flytta tillbaka. "För mycket våldtäkter, mord, knivhuggningar, halshuggningar, skjutningar, sprängningar, rån, allt."0 Plus

Ny studie ger överraskande resultat. Så nära var det att andra världskriget blev kärnvapenkrig.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Swish ligger nere igen. "Jobbar för fullt på det".0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Han byggde en bit Europa – i Guatemala. Leon Kriers nya stad ser allt annat än ny ut.0 

Mer från Vetenskap

Gott om kritiska metaller i nordiskt urberg

EU oroas över tillgången på sällsynta råvarorna.. Men nu visar det sig att nordisk berggrund är full av kobolt, litium och sällsynta jordartsmetaller.0 

Möjlig genetisk koppling mellan adhd och demens

Nya KI-studien.. Diagnosticeringen av adhd ökar kraftigt.0 

Vetenskap

Invandrare har 13,4 punkter lägre IQ än svenskar. Så snabbt sjunker Sveriges intelligens när vi byts ut.0 

Genombrott i jakten på jordliknande planeter med liv. Forskare har för första gången lyckats studera en exoplanets atmosfär.0 

Kultur

Peg Parneviks vaccin-upplevelse: "Trodde jag skulle dö". Sångerskans ansikte svullnade upp.0 

Här är Abbas första nya låtar. Första nysläppet på 40 år.0