Upphovsman: 
Google

Missnöjet är stort på asylboendet i Trängslet.