Upphovsman: 
Polisen

Inlägget, ur polisens förundersökning.