Upphovsman: 
Göran Burenhult

Två gravar från det gropkeramiska gravfältet Ajvide på Gotland. Till vänster en man i grav 54 begravd i raklångt ryggläge. Till höger en kvinna i grav 36 som begravts i en avvikande gravposition som influerats av stridsyxekulturen.