Andel (procent) som har diabetes baserat på vistelsetiden i Sverige, åren 2013–2016.

Friska invandrare blir feta och sjuka i Sverige

Publicerad 13 juni 2019 kl 11.21

Inrikes. Utlandsfödda som kommer till Sverige har mindre diabetes, övervikt och högt blodtryck jämfört med personer som är födda i här. Efter några år förändras dock den bilden, visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Gilla artikeln på Facebook

Diabetes, högt blodtryck och övervikt och fetma är vanligare bland invandrare som bott mer än fem år i Sverige än bland jämnåriga personer som bott här kortare tid.

Exempelvis har endast tre procent av afrikanerna diabetes när de kommer, men efter fem år i landet är andelen uppe på 14 procent.

– Det är en stor utmaning som inte bara hälso- och sjukvården behöver ta på allvar, utan alla områden i samhället som arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa i befolkningen, och ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett uttalande.

Självrapporterad psykisk ohälsa är enligt rapporten generellt vanligare bland personer födda utomlands än bland personer födda i Sverige, men varierar mycket beroende på bland annat ålder, kön och födelseland. Kvinnor uppger i större utsträckning psykisk ohälsa, oavsett födelseregion.

I rapporten framkommer också att personer födda i Norden, utom Sverige, oftare avlider till följd av vanliga cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, olyckor och självmord jämfört med personer födda i resten av Europa och utanför Europa.

– Det är viktigt att påpeka att gruppen utlandsfödda är heterogen med skillnader i hälsa mellan personer från olika födelseregioner. Rapporten kan användas som underlag för de aktörer som arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande, säger Martin Söder, utredare på Folkhälsomyndigheten.


Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Bluffen håller på att ersätta kristendomen. Globalt prästerskap krävs för att tolka och tämja den hotande katastrofen, skriver Jan Tullberg.0 

Vetenskap

Elchocksbehandling föreslås som enda lösning för att "bota rasism". Forskare vill utrota "fördomar" – med elektriska och magnetiska impulser mot hjärnan.0 Plus

Sömnapné kopplas till cancer hos kvinnor. Två- till trefaldigt ökad risk för cancer bland kvinnor med mer uttalad sömnapné.0 

Kultur

Klottersanerare råkade måla över "konstverk" i Rågsved. Misstog "klassisk muralmålning" för vanligt klotter.0 

Dan Park får fyra månaders fängelse – HD prövar inte fallet. Hårt straff för politiskt inkorrekta skämtbilder.0