Högsta instans säger ja till tiggeriförbud

Publicerad 17 december 2018 kl 10.17

Lag & Rätt. Vellinge kommun får införa tiggeriförbud på sina gator. Det beslutade Högsta förvaltningsdomstolen idag.

Gilla artikeln på Facebook

Tidigare har Vellinge kommun fått nej i alla instanser, men nu säger Högsta förvaltningsdomstolen ja till kommunens önskan om att få införa lokala tiggeriförbud.

Enligt domstolen måste lokala ordningsföreskrifter ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen.

Avgörande i detta avseende, skriver man, är att regelns ändamål är att komma till rätta med någon typ av störning i det offentliga rummet.

"Härvid krävs inte att kommunen genom viss utredning visar att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. Om ett sådant krav uppställs skulle en kommun inte kunna införa föreskrifter i förebyggande syfte avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar", påpekar Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt domstolen är detta en fråga där kommunen kan göra den bästa bedömningen.

"Av betydelse i detta sammanhang är att bedömningen av om en viss företeelse bör regleras genom ordningsföreskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är påkallad, främst måste ankomma på kommunerna. De är de som bäst känner till de lokala förhållandena och det är den ordning som bäst tillgodoser principen om den kommunala självstyrelsen. En kommuns bedömning bör därför underkännas endast om den klart är för ingripande på den aktuella platsen", fortsätter man.

Domstolen påpekar vidare att förbudet, enligt Vellinge kommuns begäran, getts ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och att det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet till tiggeriförbud på platserna.

"Förbudet var därför inte obefogat långtgående", skriver rätten.

Domstolen konstaterar avslutningsvis att den lokala föreskriften i kommunen getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa. Den aktuella föreskriften stred därmed inte mot ordningslagen, varför kommunens överklagande bifölls.

Högsta förvaltningsdomstolen, som är den högsta juridiska instansen, upphäver därmed kammarrättens tidigare beslut.

– Jag är jätteglad naturligtvis. Det har ju varit stort intresse i hela Sverige. Många kommuner har följt det här med stort intresse, säger Carina Wutzler, kommunstyrelses ordförande i Vellinge, till Ekot, som kallar domen för prejudicerande och troligen något som andra kommuner kommer ta efter.


Nyheter från förstasidan

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Kolumn. Jan Tullberg om att försörja välfärdskungar eller nomenklatura.0 

Mer från Lag & Rätt

Kallade talibaner för "apor" – döms för hets mot folkgrupp

Kvinnan får villkorlig dom och böter.. "Enligt hovrättens mening utgör talibaner en viss grupp i lagens mening..."0 

SVT fälls för "järnrörsfilmen"

Har kränkt fotografens rätt.. Tvingas betala Kent Ekeroths rättegångskostnader på 190.000 kronor.0 

Sidor

Vetenskap

Anorexia kopplas till gener. Sjukdomen inte bara psykiatrisk, enligt storstudie.0 

Spektakulära fyndet: 210.000 år gammal mänsklig skalle i grekisk grotta. Människan kan ha funnits i Europa 150.000 år tidigare än man trott.0 

Kultur

James Bond ersätts av kvinnlig afrikan i nästa film. Hon spelar "agent 007" i kommande Bondfilmen.0 

Världens dyraste gitarr såld. Fender-gitarr gick för 37 miljoner kronor.0