Högsta instans säger ja till tiggeriförbud

Publicerad 17 december 2018 kl 10.17

Lag & Rätt. Vellinge kommun får införa tiggeriförbud på sina gator. Det beslutade Högsta förvaltningsdomstolen idag.

Gilla artikeln på Facebook

Tidigare har Vellinge kommun fått nej i alla instanser, men nu säger Högsta förvaltningsdomstolen ja till kommunens önskan om att få införa lokala tiggeriförbud.

Enligt domstolen måste lokala ordningsföreskrifter ha till syfte att upprätthålla ordningen i kommunen.

Avgörande i detta avseende, skriver man, är att regelns ändamål är att komma till rätta med någon typ av störning i det offentliga rummet.

"Härvid krävs inte att kommunen genom viss utredning visar att något har kommit att utgöra en störning av viss omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. Om ett sådant krav uppställs skulle en kommun inte kunna införa föreskrifter i förebyggande syfte avseende sådant som typiskt sett kan innebära störningar", påpekar Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt domstolen är detta en fråga där kommunen kan göra den bästa bedömningen.

"Av betydelse i detta sammanhang är att bedömningen av om en viss företeelse bör regleras genom ordningsföreskrifter, och vilken typ av regel som i så fall är påkallad, främst måste ankomma på kommunerna. De är de som bäst känner till de lokala förhållandena och det är den ordning som bäst tillgodoser principen om den kommunala självstyrelsen. En kommuns bedömning bör därför underkännas endast om den klart är för ingripande på den aktuella platsen", fortsätter man.

Domstolen påpekar vidare att förbudet, enligt Vellinge kommuns begäran, getts ett förhållandevis snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och att det saknas anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet till tiggeriförbud på platserna.

"Förbudet var därför inte obefogat långtgående", skriver rätten.

Domstolen konstaterar avslutningsvis att den lokala föreskriften i kommunen getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa. Den aktuella föreskriften stred därmed inte mot ordningslagen, varför kommunens överklagande bifölls.

Högsta förvaltningsdomstolen, som är den högsta juridiska instansen, upphäver därmed kammarrättens tidigare beslut.

– Jag är jätteglad naturligtvis. Det har ju varit stort intresse i hela Sverige. Många kommuner har följt det här med stort intresse, säger Carina Wutzler, kommunstyrelses ordförande i Vellinge, till Ekot, som kallar domen för prejudicerande och troligen något som andra kommuner kommer ta efter.


Gängen markerar sina revir. För att förstå varför måste vi lämna det liberala sättet att tänka, skriver Joakim Andersen.0 Plus

Gruppvåldtagna 13-åringen

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Världselitens köp av privatjet skenar

Predikar "flygskam" för reguljärflygets resenärer.. Men själva slår kändisar och storbolag rekord i inköp av privatjet i år.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Ingen kronisk kansler. Ett annat Tyskland är att vänta när Angela Merkel väl lämnar makten.0 

Mer från Lag & Rätt

Publicerade filmen från Christchurch – döms till fängelse

Fälls för "yttrandefrihetsbrott" för publiceringen på Nordfront.. Tingsrätten: "En inskränkning i yttrandefriheten som är nödvändig i ett demokratiskt samhälle."0 

Sveriges unga muslimer tvingas återbetala statsbidrag

"Brustit i kravet att respektera demokratins idéer.". Organisationen ska ha gått att knyta till personer med kritiska åsikter om både judar, Israel och homosexuella män.0 

Sidor

Vetenskap

Nyupptäckta motiv på hällmålning avslöjar sjöfart på stenåldern. Forskarna upptäckte bilderna med hjälp av ny teknik.0 

Laestadius tros ha spridit kornet i Norrbotten. Forskarna upptäckte sambandet av en slump.0 

Kultur

Beslutet: Storkyrkan i Gamla stan målas rosa. Kyrkorådet, länsstyrelsen och Skönhetsrådet överens.0