Här är tjänstemännens värdegrundsupprop

Publicerad 27 september 2018 kl 11.41

Inrikes. Totalt 261 "opolitiska" tjänstemän vid regeringskansliet har skrivit under ett upprop där de öppnar för att frångå lojalitetsplikten om en ny regering bryter mot "värdegrunden" och inte tror på "allas lika värde". Hela uppropet, och förvaltningschef Mikael Granholms svar, publiceras nedan.

Gilla artikeln på Facebook

Brev till förvaltningschef Mikael Granholm, skickat den 24 september 2018 av Pernilla Nilsson, kansliråd vid "folkrättsgruppen" på UD:

Bäste Mikael Granholm, 

Undertecknade skriver till dig, Regeringskansliets (RK) förvaltningschef, tillika högste tjänsteman med ansvar för arbetsgivarfrågor i RK, i egenskap av anställda tjänstemän vid RK. Vi har placeringar på olika departement i RK. Vi är opolitiska tjänstemän, ingen av oss är politiskt tillsatt. 

Regeringskansliet har, enligt regeringsformen och regeringskansliets instruktion, till uppgift att bereda regeringsärenden och att i övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet. Som tjänstemän har vi en lojalitetsplikt gentemot regeringen. 

Den offentliga makten utövas, enligt regeringsformen, under lagarna. Regeringsformen slår fast människors lika värde och ger skydd mot diskriminering (förbud mot rasdiskriminering m.m.) (RF 1:1, 1:2 mm). 

Staten har en allmän värdegrund. Regeringskansliet, som arbetsgivare, har också en särskild medarbetarpolicy jämte plan för lika rättigheter och möjligheter. Enligt dessa styrdokument ska RK som arbetsplats vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla medarbetare utifrån individuella förutsättningar. En arbetsplats ska skapas som bejakar olikheter, passar alla oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Många av oss har arbetat som tjänstemän i RK under olika regeringar. Vi har som RK-anställda tjänstemän inte haft anledning att tvivla på att grundlagens bestämmelser om människors lika värde eller RK:s medarbetarpolicy gäller på vår arbetsplats. 

Diskussionerna om regeringsunderlag väcker emellertid, för oss som RK-anställda, en del frågor kring framförallt Regeringskansliets värdegrund och policy inom mångfald och icke-diskriminering. 

Chef för myndigheten Regeringskansliet är statsministern. Statsministern härleder sitt stöd från ett regeringsunderlag i riksdagen. Regeringsunderlaget har därmed bäring på RK:s styrning, förvaltning och verksamhet. 

Som RK-anställda tjänstemän vill vi därför ställa följande frågor till dig i din egenskap av förvaltningschef för RK: 

1. Kan RK som arbetsgivare garantera att nästa regering eller regeringsunderlag inte kommer att urholka RK:s värdegrund och policys inom mångfald och icke-diskriminering? Står dessa policys fast oavsett regering eller regeringsunderlag? 

2. Om lojalitetsplikten gentemot regeringen och arbetsgivaren RK skulle stå i konflikt med regeringsformens bestämmelse om människors lika värde, skydd mot diskriminering eller RK:s medarbetarpolicy jämte plan för lika rättigheter och möjligheter – vad har företräde? 

3. Vad innebär det för tjänstemännens möjlighet att företräda Regeringskansliet, eller Sverige i utlandet, om företrädare för regeringen och/eller partier i regeringsunderlaget menar att vissa tjänstemän med hänsyn till deras bakgrund – t.ex. judar, samer eller muslimer – inte är ”svenskar”? 

4. Kan RK som arbetsgivare garantera att den psykosociala och övriga arbetsmiljön inte påverkas menligt för RK:s tjänstemän och andra medarbetare, ifall företrädare för regeringen och/eller partier i regeringsunderlaget menar att vissa RK-medarbetare, med hänsyn till deras bakgrund, inte är ”svenskar”? Vi emotser ditt snara svar på ovan frågor, brevledes eller vid ett möte.

Undertecknare:

1. Adam Rybo 
2. Adisa Babovic 
3. Agnes Julin 
4. Agneta Bergendahl 
5. Alexander Peyre Dutrey  
6. Alexandra Berg von Linde 
7. Ammi Cederström 
8. Amira Miller 
9. Anders Carlsson 
10. Anders Kompass 
11. Anders Nordström 
12. André Mkandawire 
13. Andreas Ten Berge 
14. Ann Bernes 
15. Anna Beijmo 
16. Anna Boda 
17. Anna C Carlsson 
18. Anna Gralberg 
19. Anna Hagström 
20. Anna Norell-Jennische
21. Anna Nyberger
22. Anna Theron 
23. Anna Uggla 
24. Anna Valve Henderson-Young 
25. Anna Westerholm 
26. Anna Yazgan 
27. Anna Öberg 
28. Anna-Charlotta Erikson 
29. Anna Stina Svantesson 
30. Anneli Bailey 
31. Annika Gille Williams 
32. Annika Jagander 
33. Ann-Mari Fritsche Hamrén 
34. Astrid Hofslagare 
35. Azadeh Alian-Söderqvist 
36. Bengt G Johansson 
37. Bengt Nilsson 
38. Benjamin Escaig 
39. Bilge Tekin Befrits 
40. Biljana Cuknev 
41. Bisera Dimitrova 
42. Caisa Ankarsparre 
43. Camilla Nevstad Bruzelius 
44. Carl Skau 
45. Carl Fredrik Wettermark 
46. Carl-Johan Wennberg 
47. Carolina Benedictsson 
48. Catharina Wale-Grunditz 
49. Catarina Hedlund 
50. Cecilia Anderberg 
51. Cecilia Grabos 
52. Cecilia Leveaux 
53. Charlotta Sparre 
54. Charlotta Tiderman 
55. Christian Wohlert 
56. Christina Linnarud 
57. Dag Sjöögren 
58. Daniel Blockert 
59. Daniela Backman 
60. Edvin Hasangjekaj 
61. Efraim Gomez 
62. Ellen Renman 
63. Elias Aneheim 
64. Elin Barr 
65. Elin Gafvelin 
66. Elisabet Aldenberg 
67. Elisabet Dahlberg Frisk 
68. Emanuel Allroth
69. Emma Gårdsäter 
70. Emma Nilsson 
71. Emma Wilén 
72. Emy Wängborg 
73. Erik Ehrner 
74. Erik Malmberg 
75. Erika Perez 
76. Eva Schultz 
77. Eva-Lena Gustafsson 
78. Fanny Nylander 
79. Fanny Zakrisson 
80. Faraz Davani 
81. Frédérique Claise 
82. Fredrike Tamas Hermelin 
83. Fredrik Nivaeus 
84. Fredrik Storm 
85. Frida Bohman Aguouram 
86. Frida Jangsten 
87. Gabriel Andréasson 
88. Gabriella Augustsson 
89. Gabriel Lindén 
90. Gufran Al-nadaf 
91. Gustaf Hannerz 
92. Gustaf Marteleur 
93. Gustav Dahlin 
94. Gustaf Winstrand 
95. Hanna Hedström 
96. Hanna Lambert 
97. Hanna Nelson 
98. Hanna Rehn 
99. Hannes Berts 
100. Harriet Pedersen 
101. Helen Ågren 
102. Helena Damm 
103. Helena Gustavsson Wahlund 
104. Helena Reitberger 
105. Helena Rietz 
106. Helena Sivard-Askvik 
107. Helena Storm 
108. Helena Sångeland 
109. Hélène Saubert 
110. Henrik Bergfeldt 
111. Henrik Drake 
112. Hilding Lundkvist 
113. Ida Edwertz 
114. Ida Höckerfelt 
115. Inger Karlsson 
116. Ingrid Bohlin 
117. Ingrid Wetterqvist 
118. Irina Schoulgin-Nyoni 
119. Isabella Törngren 
120. Jakob Ström 
121. Janet Jansson 
122. Javid Saidi 
123. Jenny Olwan 
124. Jenny Wada 
125. Jerker Forssell 
126. Jesper Svarén 
127. Jessica Lagerström 
128. Joachim Bergström 
129. Johan Edqvist 
130. Johan Fredborn 
131. Johan Hallenborg 
132. Johan Henriksson 
133. Johan Lindberg 
134. Johan Rutgersson 
135. Johanna Hedström 
136. Johanna Lind 
137. Johanna Lindquist 
138. Johannes Danielsson 
139. Jon Åström Gröndahl 
140. Josef Ahlberg 
141. Josefine Gustafsson 
142. Julia Lodén 
143. Justin MacDermott 
144. Jörgen Lindström 
145. Kajsa Eliasson 
146. Karin Bolin 
147. Karin Henriksson 
148. Karin Johanson 
149. Karin Stillerud 
150. Karl Backéus 
151. Karolina Vrethem 
152. Kasper Andersson 
153. Kerstin Grönman 
154. Kerstin Pehrsson-Mazuranic 
155. Klara Granat 
156. Kristian Julin 
157. Kristian Olsson Selerud 
158. Kristin Eckardt Johanssen 
159. Lars Roth 
160. Leila Abdu 
161. Lilian Schwirtz 
162. Lina Bunis 
163. Linda Hinderberg 
164. Linda Isotalo 
165. Linda Wrede 
166. Linda Österberg 
167. Linnéa Richardson 
168. Lisbeth Björk 
169. Lotta Jacobsen 
170. Lotta Segerström 
171. Louise Bengtsson 
172. Louise Stenfors Virenfeldt 
173. Lovisa Hellberg 
174. Lovisa Ljunggren 
175. Magnus Nordström 
176. Mahyad Tavakoli 
177. Majeed Olerud Khoso 
178. Malin Rinnan 
179. Marcel Salas Lindell 
180. Marcus Mangan 
181. Margareta Brisman 
182. Maria Cramér 
183. Maria Ermanno- Fäldner 
184. Maria Falck 
185. Maria Gutiérrez 
186. Maria Wallin 
187. Maria Åkerlund De Francisco 
188. Masoud Hashemi 
189. Marija Milivojevic 
190. Mehdi Talebi 
191. Mette Svejdgaard 
192. Mia Hallén 
193. Michael Hjelmåker 
194. Michael Sulusi 
195. Mikael Ståhl 
196. Monica Törnlund 
197. Natalia Karlsson 
198. Natali Cikota 
199. Negin Tagavi 
200. Nicki Khorram-Manesh 
201. Nicolas Weeks 
202. Niklas Wiberg 
203. Nilofar Saidi 
204. Nina Gomez Rico 
205. Nora Khidir 
206. Ola Karlman 
207. Parasto Nosrati 
208. Paulina Erwing 
208. Pegah Behseta Sundell 
210. Per Enarsson 
211. Per Magnusson 
212. Per Örnéus 
213. Per-Anders Sunesson 
214. Pernilla Nilsson 
215. Peter Kvist 
216. Peter Svensson Kemeny 
217. Petra Zetterberg Ferngren 
218. Petter Nilsson 
219. Pontus Rosenberg 
220. Radoslav Živković 
221. Rafik Lassel Sundström 
222. Ralph Kron 
223. Raquel Ortigueira 
224. Robin Rosenkranz 
225. Roger M Karlsson 
226. Ronnie P Nilsson 
227. Sahar Arfazadeh Roudsari 
228. Sara Andegiorgis 
229. Sara Jakobsson 
230. Sara Karlsson 
231. Sara Lindegren 
232. Saskia Bodin 
233. Silvia Sethi Felix 
234. Sofia Calltorp 
235. Sofia Ekfeldt-Nyman
236. Sofia Tapper 
237. Sookia Carlsson 
238. Sten Engdahl 
239. Susan Beer 
240. Susann Nilsson 
241. Therese Svensson 
242. Thomas Dawidowski 
243. Thomas Janson 
244. Tom Abrahamsson 
245. Tomas Abrahamsson 
246. Tomas Wiklund 
247. Tor Petersson 
248. Torbjörn Wisth 
249. Tove Goldmann 
250. Tove Rytte 
251. Tove Wennergren 
252. Ulf Samuelsson 
253. Ulrika Ferenius 
254. Ulrika Grandin 
255. Valeria Pereira Flink 
256. Viktor Norén 
257. Viktor Sjögren 
258. Viveca Ghostine 
259. Åsa Anclair 
260. Åsa Hjelt 
261. Åsa Hultberg

Mikael Granholms svar till Pernilla Nilsson, 25 september:

Hej Pernilla,

Tack för mejl med rubriken Regeringskansliets värdegrund, underskrivet av ett antal medarbetare, som jag mottog i går kväll. Jag är mån om att vi som är anställda i Regeringskansliet känner oss trygga med vad som är grunden för vårt uppdrag.

Jag kommer att be Monica Andersson, tf personaldirektör, och Bengt Nordqvist, chefsjurist, att i närtid kontakta dig för boka ett möte som syftar till att hitta former för en dialog om myndighetens värdegrund och uppdrag.

Bästa hälsningar
Mikael Granholm

UPPDATERING: Fem undertecknare saknades i den ursprungliga publiceringen men har lagts till i efterhand.


Få våra viktigaste nyheter

Gör som tiotusentals andra svenskar och följ Fria Tider på Facebook!

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Här har bostadspriserna mer än fördubblats – på ett par år

"Absurda" prisstegringen fortsätter.. Lista: Gatorna i Sverige där bostädernas värde ökar allra snabbast.0 Plus


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.