IQ-frågan
Bertil Malmberg blev även utesluten ur SD för sitt anförande.

Hovrätten: Förbjudet säga sanningen om afrikaners IQ

Publicerad 27 mars 2022 kl 11.05

Lag & Rätt. När den södermanländska regionpolitikern Bertil Malmberg ifrågasatte lämpligheten att ta in en invandrargrupp vars medel-IQ befunnits vara jämförbar med bushmäns så blev han åtalad för hets mot folkgrupp. Han dömdes av tingsrätten. Efter nekad huvudförhandling döms Malmberg nu även av Svea hovrätt.

Dela artikeln

Fria Tider beskrev i en uppmärksammad artikel 2021 hur en forskargrupp ledd av den världsberömde IQ-forskaren Richard Lynn genomfört IQ-testning av 2.990 sydsudanesiska barn och kommit fram till att de hade betydligt lägre IQ än genomsnittet i det subsahariska Afrika.

Sydsudanesernas IQ-nivå befanns vara likvärdig med bushmäns. Bushmän har inom IQ-forskningen länge framstått som den folkgrupp som har världens lägsta genomsnittliga IQ.

Fria Tider berättade också att Migrationsverket rekryterare beslutat rekrytera medlemmar i folkslaget som "kvotflyktingar" för att sedan skicka dem till bland annat regionpolitikern Bertil Malmbergs hemstad Trosa.

När Bertil Malmberg – då SD-politiker – tog upp frågan om sydsudanesernas IQ på ett möte i regionfullmäktige blev han polisanmäld av en socialdemokrat och senare åtalad.

Malmberg kom senare att dömas för "hets mot folkgrupp" av Nyköpings tingsrätt. Han överklagade beslutet till Svea hovrätt.

Nekades ordentlig domstolsprövning av hovrätten
En lagändring i slutet av 2021 gjorde det möjligt för hovrätter att i utökad omfattning förvägra personer som överklagar beslut från tingsrätter huvudförhandling i hovrätten. Detta var en möjlighet som man kom att utnyttja i Malmbergs ärende.

I dagboksbladet kopplat till ärendet står att hovrätten ansett att "det är obehövligt att hålla huvudförhandling i målet". Den 20 december 2021 beslutade domstolen att avslå Bertil Malmbergs begäran om huvudförhandling.

De som fattade beslutet om att neka huvudförhandling var Erik Lindberg, Anna Cappelen-Smith och Sanna Ekman.

Fria Tider har frågat Erik Lindberg på vilka objektiva urvalskriterier som beslutet att neka Bertil Malmberg har fattats.

"På din fråga om beslutet att målet skulle avgöras utan huvudförhandling kan jag endast nämna att beslutet har fattats utifrån bestämmelserna i 51 kap. 13 § rättegångsbalken. Eftersom målet numera är avslutat här föranleder ditt mejl inte någon vidare kommentar från hovrättens sida", svarar han.

Hovrättens dom är mycket kortfattad och rättens motivering följer här i sin helhet:

"Utredningen i hovrätten är densamma som i tingsrätten. Även med beaktande av vad som föreskrivs om yttrandefrihet i den s.k. Europakonventionen (EKMR) kommer hovrätten inte till någon annan slutsats i fråga om skuld än tingsrätten har gjort. Hovrätten ansluter sig vidare till tingsrättens påföljdsbestämning. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras"

De som dömde i hovrätten var Magnus Göransson, Henrik Matz och Axel Johnsson.

Efter att ha tagit upp frågan om afrikaners låga IQ har Malmberg också blivit utesluten ur Sverigedemokraterna.

Bild:

© Faksimil

Utdrag från forskningsrapporten om sydsudanesers IQ.

Bild:

© Faksimil

Utdrag ur forskningsrapporten som undersökt sydsudanesers IQ.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.