Internet-KBT hjälper unga med social fobi

Publicerad 18 maj 2021 kl 12.13

Vetenskap. I en ny studie har forskare visat att internet-förmedlad kognitiv beteendeterapi är en effektiv och mycket billig behandling mot social ångest hos unga. Studien har publicerats i tidskriften JAMA Psychiatry.

Gilla artikeln på Facebook

Social ångest, som tidigare kallades social fobi, debuterar oftast i barndomen och innebär en stark och ihållande rädsla för att bli granskad eller negativt bedömd i sociala sammanhang eller prestationssituationer.

Rädslan leder vanligen till att ångestväckande situationer genomlids eller helt undviks, vilket resulterar i nedsatt vardagsfunktion. Nedsättningen kan leda till oförmåga att prestera i skolan, social isolering från jämnåriga eller oförmåga att delta i fritidsaktiviteter.

Som ett av de vanligaste ångesttillstånden bland unga drabbar det cirka 5-10 procent av den unga befolkningen och utan effektiv behandling finns en risk att tillståndet blir kroniskt och kan leda till annan allvarlig psykisk ohälsa i vuxenlivet.

Trots att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad behandling för social ångest hos unga är tillgången till behandling begränsad. Bristen på terapeuter, avstånd till tillgängliga kliniker och problematiken som sådan är några skäl till den låga tillgången.

Nu har forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Stockholm utvecklat och utvärderat ett tio veckor långt internet-förmedlat KBT-program för unga med social ångest.

Studien, som genomfördes under åren 2017–2020 omfattar 103 barn och ungdomar i åldern 10-17 år, och deras föräldrar. Deltagarna randomiserades till internet-KBT eller en aktiv kontrollgrupp, internet-stödbehandling. Båda omfattade tio behandlingskapitel via en hemsida med veckovis stöd av en psykolog, samt tre korta videosamtal med psykologen under behandlingstiden. Barnens föräldrar erbjöds fem parallella kapitel och psykologkontakt via hemsidan.

Resultaten visar att internet-KBT var signifikant mer effektivt än stödbehandlingen när det gällde att minska social ångest och samsjukliga symptom som till exempel depressiva symptom. Den generella funktionsförmågan i vardagen ökade också. Resultaten återspeglades i såväl psykologernas som barnens och deras föräldrars skattningar av barnets symptom.

Enligt forskarna kan det digitala formatet öka chanserna till att evidensbaserad behandling når fler unga med social ångest.

– Att erbjuda behandling digitalt gör så att barn och föräldrar inte behöver ta ledigt från skola och arbete för att åka till en mottagning. Vi tror också att steget till att söka vård kan vara lägre digitalt, eftersom personer med social ångest kan ha svårt att träffa nya personer eller befinna sig i nya situationer, säger studiens förstaförfattare Martina Nordh, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet och BUP Stockholm, i ett utskick

Behandlarna behövde bara lägga ned cirka en fjärdedel av tiden det normalt tar att genomföra en vanlig KBT-behandling för social ångest.

– Med minskad total behandlingstid kan varje behandlare ta emot fler patienter och det kan förkorta väntetiderna. KBT i ett digitalt format blir därmed kostnadsbesparande för hälso- och sjukvården och resurser kan omfördelas till dem som behöver mer intensiv behandling, säger studiens huvudansvariga forskare Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiater och adjungerad professor vid Karolinska Institutet och BUP Stockholm.

Forskarna har nu inlett ett samarbete med BUP Internetbehandling i Region Stockholm där man planerar att implementera och sprida programmet via den nationella plattformen för Stöd och behandling.


Nyheter från förstasidan

"Mirakel" krävs för att rädda Löfven

I princip klart att regeringen faller. Nu jobbar han helg för att hinna bevilja bidrag till alla viktiga särintressen innan befogenheterna avskaffas på måndag.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Våld, skattepengar och extremism. Ska Moderaterna regera med SD-stöd måste de kapa banden till Expo.0 

Mer från Vetenskap

Larmet: Kvinnliga skogsägare inte feminister

Nya genusstudien.. Kvinnorna agerar också utifrån "maskulinitetsnormer" genom att såga med motorsåg.0 

DNA-analyser kan rädda hotade arter

Forskarnas genombrott.. Datorsimuleringar visar hur djurarter kan bevaras.0 

Snabbt ökande förskrivning av adhd-läkemedel

Var tionde pojke i Sverige har nu fått diagnosen.. Allt fler omfattas av kriterierna och ges narkotikaklassade läkemedel.0 

Vetenskap

Enkelt test visar risken för alzheimer. Lundaforskarnas upptäckt.0 

Stabilt klimat i Antarktis de senaste 40 åren. Norska mätningarna spräcker klimatalarmismen.0 

Kultur

Nationalmuseum: Tavla som visar fiskare i båt är rasistisk. Sprider idé om "nedärvda folkliga särdrag".0 

Roger Waters till Zuckerberg: "Fuck you". Erbjöds "gigantisk summa pengar" av Facebook.0