Jätterättegång gav friande domar för åsiktsbrott

Publicerad 25 oktober 2019 kl 11.22

Lag & Rätt. Idag kom domen mot aktivister ur Nordiska motståndsrörelsen (NMR) efter en demonstration under Bokmässan i Göteborg 2017. Tingsrätten dömer fem personer för våldsamt upplopp men i den principiellt viktiga frågan om åsiktsbrott blev det bara friande domar.

Gilla artikeln på Facebook

Det var i samband med Bokmässan 2017 som Nordiska motståndsrörelsen anordnade en demonstration i Göteborg.

Efteråt misstänktes flera personer för bland annat våldsamt upplopp.

Idag kom domen.

"Vad avser åtalet för våldsamt upplopp anser tingsrätten att det genom filmer och förhör med vittnen är bevisat att ett större antal personer satte sig upp mot polisens myndighetsutövning genom att bland annat trycka mot journalister och poliser med plastsköldar och stöta med fanor. Det kastades också föremål mot polisen och i vart fall en polis träffades i huvudet av ett plakat", skriver Göteborgs tingsrätt.

Tingsrätten anser att agerandet ska bedömas som våldsamt upplopp och att fem av de tilltalade deltagit i folksamlingens beteende på ett sådant sätt att de ska dömas för brottet.

Den NMR-aktivist som enligt åklagaren var anförare av hela upploppet frias dock helt på samtliga punkter. Under förhandlingen i tingsrätten pekade mannens advokat på flera svagheter i den videobevisning som polisen hade sammanställt, som felaktigt gav intryck av att mannen gav order till NMR:s aktivister om att ta ett steg framåt, och att det därefter omedelbart blev upplopp. Men i själva verket gick det lång tid mellan ordern och upploppet, och tingsrätten går i det avseendet helt på mannens linje och underkänner polisens videomaterial.

"[S]amma händelseförlopp spelas upp flera gånger från olika kameravinklar, vilket lätt kan ge intryck av att det är fråga om ett längre förlopp än endast någon eller några få minuter. Filmmaterialet ger, när detta förhållande beaktas, enligt tingsrätten inte stöd för att det våldsamma upploppet pågick i mer än någon enstaka minut."

Fallet har även kommit att handla om en principiell prövning av lagen om hets mot folkgrupp, och om demonstrationens utförande kunde falla under den paragrafen.

För det första konstaterar tingsrätten att det inte är bevisat att NMR:s symbol, tyrrunan, är så starkt förknippad med nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen och med idéer om "rasöverlägsenhet och rashat" att användandet av den i sig är att bedöma som hets mot folkgrupp.

Rätten anser visserligen det kan vara hets mot folkgrupp att ropa "hell seger", men att det inte bevisats att någon av de tilltalade ropat det.

De övriga agerandena, så som demonstranternas klädsel och utrustning och det tal som hölls, utgör inte heller i sig hets mot folkgrupp när de "ses i ljuset av de grundlagsskyddade medborgerliga friheterna", menar domstolen.

Åklagaren misslyckades helt med att få demonstrationen att sammantaget räknas som hets mot folkgrupp, något som hade förändrat tillämpningen av hetslagstiftningen.

"Tingsrätten anser vidare att det samlade intrycket av demonstranternas agerande på platsen inte är sådant att det inneburit ett tydligt förknippande med nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talen som åklagaren gjort gällande. Det kan inte heller bedömas som hets mot folkgrupp att offentligt ge uttryck för en tillhörighet med eller en sympati för NMR", påpekar tingsrätten.

Samtliga tilltalade frikänns därför från hets mot folkgrupp. Men tingsrätten dömer fem personer för våldsamt upplopp. Två personer frikänns från våldsamt upplopp. Tingsrätten har även dömt två personer för ohörsamhet mot ordningsmakten. Två andra personer frikänns från brott mot ordningslagen.


Tusentals protesterade på Facebook. Men utpekade mannen får jobba kvar inom staten – trots bildbevis.0 Plus

Afghanerna våldtog flickor. Ett av offren försökte ta sitt liv efter övergreppen – men våldtäktsmännen får milda straff.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Fler är rädda för Google än för näthat

Fyra av tio känner "stor oro" för nätjättarna. Men bara en av tio känner samma oro för så kallat näthat, visar rapport.0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Opportunisten blev ofrivilligt intressant. På ett sätt klädde Lars Vilks av den svenska makten.0 

Spotify och P3 i all ära. Men varför låter föräldrar sina barn lyssna på sånt här?0 

Vetenskap

Vikingar bodde i Amerika år 1021. Byggde hus på kontinenten för exakt 1.000 år sedan.0 

Gåtan löst: Där och då tämjdes de första hästarna. Gamla teorin om indoeuropéerna stämde.0 

Kultur

Rapparen: Spotify "en väg in i kriminalitet". "Det största du kan vara är en gangster med mikrofon".0