På plats på Skavsta fanns i samband med ankomsten även delar från Marinbasen för att stötta med logistiktransporter av utrustning och vapen.

Marinkårssoldater från USA övar krig i Stockholms skärgård

Publicerad 14 september 2021 kl 09.50

Inrikes. Under fredagen fylldes Skavsta flygplats med ett hundratal amerikanska marinkårssoldater. De har kommit till Sverige för att öva strid i skärgårdsmiljö tillsammans med Försvarsmakten och marinens amfibieförband.

Gilla artikeln på Facebook

Den bilaterala övningen Archipelago Endeavor genomförs i regi av Amfibieregementet strax utanför Stockholm.

Samtidigt pågår en stor rysk-vitrysk övning på andra sidan Östersjön med cirka 200.000 soldater. Det är den största ryska övningen sedan kalla kriget.

Syftet med övningen i Stockholms skärgård är enligt Försvarsmakten "att samöva de svenska och amerikanska styrkorna och ytterligare fördjupa kunskaps- och erfarenhetsutbytet de båda förbanden emellan".

– Övningen ger oss en unik och värdefull möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper. Det är genom övningar som denna vi lär oss mer om varandra, kan stärka våra relationer och sänker tröskeln för att kunna arbeta sida vid sida i händelse av kris eller krig, säger överste Patrik Gardesten, chef för Amfibieregementet.

Inledningsvis kommer den cirka 350 man stora styrkan som deltar i övningen genomföra en rad olika utbildningsmoment som syftar till att bättre lära känna varandra, varandras vapensystem, plattformar och stridstekniker. Efter det kommer allt sedan sys ihop mot slutet i ett mer tillämpat moment där ingående enheter förväntas klara av att planera och genomföra en komplexare uppgift tillsammans.

– Under övningen kommer vi bland annat öva landstigningsförfaranden från stridsbåtar och prickskytte. Vi kommer även genomföra skarpskjutningar med tunga vapensystem som granatkastare i syfte att mot slutet kunna väva ihop allt i ett, avslutar kapten Erik Rosén, en av flera officerare vid förbandet som ansvarat för övningsplaneringen.

Övningen kommer framförallt att genomföras på Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfältsområden i Stockholms skärgård, varför allmänheten i stort inte kommer påverkas i någon större utsträckning.


Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.