Koranbränning i Stockholm

Nekas polistillstånd: "Vi bränner Koranen ändå – med bacon!"

Publicerad 10 september 2020 kl 22.18

Inrikes. Polisen har avslagit Rasmus Paludans ansökan om demonstrations­tillstånd i Stockholm. Den danske islam­kritikern har planerat att bränna koranen på nio olika platser i Stockholms­området.
"Vi bränner Koranen ändå! Med bacon!" skriver Paludans parti Stram kurs på Facebook.

Gilla artikeln på Facebook

Rasmus Paludan fick inreseförbud till Sverige i samband med den uppmärksammade koranbränningen i Rosengård, som ledde till muslimska upplopp.

Han uppger dock att han har rätt till svenskt medborgarskap på grund av sin anknytning till Sverige, och på lördag har hans danska parti Stram kurs planerat att bränna koraner på en rad platser i Stockholmsområdet. Det rör sig om Botkyrka, Fittja, Alby, Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby, Sollentuna och Upplands Väsby.

Men polisen beslutar nu att avslå den ansökan om tillstånd för allmän sammankomst som kommit in.

"Konflikt och våldsläget i flera av de förorter som nämns i ansökan är mycket höga och information om manifestationen är vida spridd till allmänheten, och i vissa miljöer förespråkas våld", skriver polisen på sin hemsida.

Polisen hänvisar till att det dessutom krävs dessutom att anordnaren följer begränsningen om 50 personer som gäller för närvarande i Sverige.

"Vid en samlad bedömning av omständigheterna kring den allmänna sammankomsten och den uppmärksamhet som anordnaren själv har skapat kring den är det polisens bedömning att anordnaren inte kommer att lyckas eller i vart fall få mycket svårt att upprätthålla villkoret om högst 50 deltagare."

Enligt polisen "framstår istället som sannolikt att deltagarbegränsningen kan komma att överskridas med stor marginal, och anordnaren har inte vidtagit några särskilda åtgärder för att förhindra detta utan istället spridit information om detta i sociala medier".

– Vi gör bedömningen att det sammantaget riskerar att uppstå en situation som innebär så allvarliga hot mot allmän ordning och säkerhet att vi inte kan meddela tillstånd. Dels är situationen sammansatt av flera konkreta hotbilder, vilket i sig är en avslagsgrund, dels för att vi lever under en pandemi där vi inte ska samlas fler än femtio personer vilket också är en avslagsgrund eftersom vi inte ser att arrangören kan garantera att antalet deltagare begränsas till femtio genom sina åtgärder. Vi kan inte bevilja tillstånd till en demonstration med de förutsättningarna, säger Carolina Paasikivi, biträdande kommenderingschef.

Beslutet fattades på lördagen och sökanden har möjlighet att överklaga beslutet.

Stram kurs uppger att aktionerna kommer att genomföras ändå.

"Sveriges muslimpolis har i strid mot lagen avslagit våra demonstrationer i Stockholm på lördag. Vi bränner Koranen ändå! Med bacon!" skriver partiet på sin Facebooksida.


Bok: Så klarar du livhanken i mångkultur. Mer magkänsla och mindre politisk korrekthet är experternas råd.0 Plus

Asylkaoset

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Bogvisiret var en bluff. Widar Nord om varför Estoniabilderna är århundradets avslöjande.0