Nord stream-gasen kvar i havet

Publicerad 26 juni 2024 kl 09.18

Vetenskap. En stor del av metanet som släpptes ut i södra Östersjön från gasledningen Nord stream har blivit kvar i vattnet, visar mätningar.

Dela artikeln

Det var i slutet av september 2022 som gasledningen Nord stream på Östersjöns botten exploderade öster om Bornholm och ett av de största onaturliga metangasutsläppen någonsin var ett faktum.

Metangasen från ledningen skapade stora bubblor vid vattenytan och mätningar visade förhöjda halter av metan i atmosfären.

Men stora delar av metanet nådde aldrig ytan och löstes upp i vattnet i stället. Det visar en vetenskaplig studie som nu har publicerats i Scientific Reports.

– Tack vare lyckliga omständigheter kunde vi kalla samman en expedition till området för läckan på mindre än en vecka. Utifrån det vi mätte upp så bedömer vi att mellan 10.000 och 50.000 ton metan blev kvar i havet i upplöst form, säger Katarina Abrahamsson, professor i marin kemi vid Göteborgs universitet.

Metanet spreds över stora arealer och har lösts i vattnet där en del tas om hand av bakterier. Även i normala fall förekommer metan i vattnet, det har bildats vid nedbrytning av organiskt material i bottensedimenten.

– I vår studie har vi kunnat urskilja metanet som kommer från Nord stream-läckan från det som finns naturligt i vattnet, tack vare att metanet från gasledningen har en annan isotopsammansättning än det som sipprar upp från bottensedimenten. Det är en styrka med vår studie, säger Katarina Abrahamsson i ett utskick.

Vattnet i havet ligger normalt i olika lager på grund av skillnader i temperatur och salthalt. Trots att metanet läckte ut ur gasledningen i stor mängd och hastighet så kunde forskarna inte notera någon större omblandning i vattenmassorna. Skiktningen som normalt förekommer i slutet av september låg fast. Halterna av det läckta metanet skiftade därför mycket i vattnet. Forskarna antar att metanet späddes ut i en större vattenmassa senare på hösten när vattnet blandades om på grund av sjunkande vattentemperatur.

Vilken påverkan de höjda metanhalterna har på det biologiska livet i södra Östersjön är det för tidigt att säga något om.

– På expeditionen fanns också forskare som tog planktonprover i det drabbade området, analyserna av dessa är inte klara än, säger Katarina Abrahamsson.

Tre månader efter den första expeditionen gjordes ett återbesök till området och nya mätningar gjordes. Preliminära resultat visar att bakteriernas aktivitet har varit stor under dessa tre månader. Forskarna vet ännu inte hur växt- och djurplankton har påverkats av det.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.