HOTAS: Flera traditionella köksväxter och blommor hotar att försvinna när EU kräver att endast certifierade och industriellt framställda fröer ska få odlas i Europa i framtiden.
Vidya365/CC-BY

Snart förbjudet att odla sin egen mat

Publicerad 16 maj 2013 kl 02.01

EU.En kommande EU-lag förbjuder odling med egna fröer och sticklingar – även i liten skala. Den som vill odla hemma i fortsättningen kommer att hänvisas till särskilda industriellt framställda frösorter som EU har godkänt på förhand.

Gilla artikeln på Facebook

Uppdatering: Efter en internationell debatt kom det färdiga förslaget till förordning att innehålla ett undantag för privat odling samt för fröer och sticklingar avsedda för nischmarknader. Att odla mat från egna fröer är således fortsatt tillåtet. I det färdiga förslaget från Europeiska rådet och EU-parlamentet sammanfattas undantaget på följande vis:

"Dessutom bör det fastställas proportionella och hållbara bestämmelser för småskalig verksamhet som rör sådant växtförökningsmaterial som är anpassat till lokala förhållanden och tillhandahålls på marknaden i små kvantiteter. Sådana sorter bör undantas från kraven avseende registrering och tillhandahållande på marknaden. Detta material definieras som växtförökningsmaterial avsett för nischmarknader. Undantaget bör gälla t.ex. sådana jordbrukare eller trädgårdsodlare som samtidigt är växtförädlare, vare sig de är professionella aktörer eller inte. Vissa grundläggande bestämmelser om materialets märkning och spårbarhet bör dock fastställas. För att förhindra att undantaget missbrukas bör materialet endast tillhandahållas på marknaden i förpackningar av viss storlek."

Texten i originalartikeln redovisas i arkivsyfte nedan. Observera att den inte är uppdaterad i enlighet med det färdiga förslaget.

Den nya EU-lagen, som i dagarna har lämnats som förslag från EU-kommissionen till EU-parlamentet, hotar att kraftigt minska den biologiska mångfalden när flera traditionella grödor i praktiken blir förbjudna att odla.

Lagen omfattar alla växter och all odling, såväl professionella bönder som småbrukare och växtföreningar mm. Det som blir olagligt enligt direktivet är att odla med eget utsäde, samt att ta rötter, knölar, fröer, sticklingar från sina plantor. Även att dela plantor på egen hand blir olagligt.

Kräver licensering
Den som vill odla hemma i fortsättningen hänvisas till godkända frösorter, eller "licenserat växtförökningsmaterial" som det heter i lagförslaget. Dessa frösorter ska ha godkänts på förhand av EU, och den komplicerade processen tros leda till att endast de stora bolagen har råd att certifiera sina frösorter hos EU.

Innan en frösort eller växt får tillgängliggöras på den europeiska marknaden ska den förhandsregistreras centralt hos EU enligt ett särskilt regelverk. Innan registring kan ske ska växten testas mot EU:s gendatabas och märkas med en av tre licenstyper, "elit", "certifierad" eller "standard". Dessa krav gäller även växter som sedan tusentals år vuxit på den europeiska kontinenten och i Norden.

Enligt lagtexten är det "produktion" och "tillhandahållande" av växtförökningsmaterial som förbjuds. Därmed förbjuds försäljning även från rent privat hobbyodling, eller som det heter i lagförslaget: "varje annan form av överlåtelse" .. "kostnadsfri eller inte". Växtförökningsmaterial som byts in natura mellan två privatpersoner omfattas dock inte av förbudet, men i princip all annan form av odling - kommersiell som icke-kommersiell - omfattas.

Kan ge fängelse
Straffskalan för att exempelvis ta egna sticklingar från sina plantor eller att använda egen potatis som sättpotatis och överlåta denna till någon annan är inte specificerad i förslaget, men Sverige brukar av tradition använda kriminalisering som sanktion när EU-direktiv införlivas i svensk rätt. Ofta bestäms straffvärdet till två års fängelse, men i praktiken döms den som bryter mot direktiven vanligen till böter.


Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Åldringen hittades dumpad i skogsdunge. Men Muhammed är fri igen efter ett mycket kort straff – och vill göra politisk karriär.0 Plus

Satte skräck i muhammedanerna. Arabisk historiker: "Ingen vågade möta dem i strid"0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Svensk boprislycka i pandemins spår

Bidragen och stödinsatserna räddar bostadsmarknaden.. SBAB bedömer att priserna kommer att stiga ytterligare i höst.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Mer från EU

Google får betala halv miljard för "GDPR"

Att konsumenten godtar personuppgiftsbehandling räcker inte.. Godkännandet måste på varje punkt vara "aktivt" och "informerat", enligt nytt – dyrt – beslut.0 

Vetenskap

Kultur

Björn Kjellman: Fel att den "vite mannen" får så mycket utrymme. "Vår värld är orättvis och fördomsfull."0 

Vänsteraktivister rasar efter att svart komiker skämtat om slaveriet. Komediklubb attackeras efter politiskt inkorrekta skämt.0